Brukerstyrt personlig assistent

Stavanger Kommune

Brukerstyrt personlig assistanse er tjenester som ytes til brukere med nedsatt funksjonsevne og behov for bistand i dagliglivet. Tjenesten tilbys på individuell basis og er mangfoldige og innbefatter bl.a. praktisk og personlig hjelp, assistanse ved fritidsaktiviteter og avlastning for barn og unge under 18 år.  Hensikten er at den enkelte skal ha et så selvstendig og aktivt liv som mulig. Tjenestene ytes etter enkeltvedtak og er hjemlet i lov om kommunale helse og omsorgstjenester.

Bruker eller nærstående person er arbeidsleder og Stavanger Kommune innehar arbeidsgiveransvar.

Vi har nå ledig oppdrag hos en storfamilie. Det ene barnet har uspesifisert psykisk utviklingshemming med autisme trekk og utfordrende epilepsi som preger familiens hverdag og han trenger tett oppfølging. Observasjoner, anfallshåndtering, pleie, lek og morro går hånd i hånd.

Det er viktig at den som ansettes klarer å tilpasse seg og at du ikke er redd for akutte situasjoner.

Arbeidstiden er 2 dager i uken fra kl. 16.00 - 21.00 og ekstravakter ved behov.

Kvalifikasjoner:

 • Det er ønskelig med erfaring med barn, men det stilles ingen krav til utdanning. Full opplæring vil bli gitt.
 • Du må være over 18 år 
 • Gode norskkunnskaper både skriftlig og muntlig er nødvendig. Dersom du har annet morsmål enn norsk, må du dokumentere at du har språknivå tilsvarende B2. Gjelder ikke søkere fra Norden
 • Politiattest ikke eldre enn 3 mnd. må framlegges før tiltredelse 

Personlige egenskaper:

 • Du må være glad i barn, omsorgsfull, ansvarsfull, selvstendig, ærlig og stabil
 • Du må ha lett for å komme i kontakt med mennesker
 • Du kan sette klare mål, ta beslutninger og evne til tydelig grensesetting.
 • Du er samarbeidsorientert og fleksibel
 • God helse og fysikk

Vi tilbyr:

 • God opplæring og veiledning
 • Årslønn fra 312.900 til 412.400 etter ansiennitet i 100% stilling i stillingskode 658300 Pleiemedarbeider
 • I tillegg kommer kvelds- og helgetillegg