Brukerstyrt personlig assistent

Stavanger Kommune

Brukerstyrt personlig assistanse er tjenester som ytes til brukeren på individuell basis. Oppgavene er mangfoldige og kan innbefatte hjelp til personlig stell, husarbeid, assistanse ved fritidsaktiviteter osv. Hensikten er at den enkelte skal ha et så selvstendig og aktivt liv som mulig. Tjeneste gjelder også avlastning for barn og unge under 18 år.
Tjenesten ytes etter enkeltvedtak og er hjemlet i helse- og omsorgstjenesteloven. Bruker eller nærstående person er arbeidsleder, mens Stavanger kommune innehar arbeidsgiveransvaret.

Vi søker nå etter personlig assistent til mann 68 år som trenger assistanse for å bistå til at han får en best mulig hverdag. Han sitter i rullestol. Han bor i godt tilrettelagt leilighet på Tasta sammen med sin kone.

Arbeidstid, turnus med dag, aften vakter og hver 2. helg. Vi har også ledig for tilkallingsvikarer.

Arbeidsoppgaver:

 • Han trenger hjelp til personlig stell og forflytning, hjelp til daglige praktiske gjøremål både i og utenfor hjemmet, måltider, forebyggende tøyeøvelser, bruk av diverse hjelpemidler.

Kvalifikasjoner:

 • Det er ønskelig med erfaring fra tilsvarende arbeid, men det stilles ikke krav til utdannelse. Full opplæring vil bli gitt.
 • Studenter innen helse- og sosialfag oppfordres til å søke.
 • Du må være over 18 år.
 • Du må ha førerkort klasse B og like å kjøre bil.
 • Dersom du har annet morsmål enn norsk, må du dokumentere at du har språknivå minimum B2. Gjelder ikke søkere med et skandinavisk språk som morsmål.
 • Politiattest ikke eldre enn 3 måneder må fremlegges før tiltredelse.

Personlige egenskaper:

 • Omgjengelig og pliktoppfyllende.
 • Samarbeidsorientert og engasjert.
 • Glad i å gå tur.
 • Du må ha god fysikk.
 • Det legges vekt på personlige egenskaper ved ansettelse.

Vi tilbyr:

 • Lønn 312.900 - 419.400 etter ansiennitet i 100% stilling. Stillingskode 658300
  Tillegg for kveld og helg
  Hjem-jobb-hjem avtale