Brukerstyrt personlig assistent

Østre Toten kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

 

Brukerstyrt Personlig Assistanse (BPA), er en måte å organisere praktisk bistand og opplæring på for personer med langvarig og stort behov for personlig assistanse. BPA er et alternativ til de etablerte offentlige hjelpetilbudene, og har til hensikt å gi brukeren frihet til å leve sitt liv. BPA kan organiseres på flere måter, men det mest vanlige er at brukeren selv er arbeidsleder og kommunen brukeren bor i er arbeidsgiver.

 

 

PERSONLIG ASSISTENT

 

Fra 1/09-2020 er det ledig faste deltidsstilling (22%) som personlig assistent for funksjonshemmet mann, som trenger hjelp til å bistå med daglige praktiske gjøremål. En annerledes, men likevel både spennende og utfordrende jobb.

 

Kvalifikasjoner: Relevant praksis fra omsorgsarbeid er en fordel, og egenskaper som personlig egnethet, fleksibilitet og god samarbeidsevne vil bli tillagt stor betydning.

 

Arbeidstid: I hovedsak dagtid kl.  08.00 – 15.30, men noe arbeid på kvelder og i helger må påregnes ved behov. Stillingen er godt egnet til å kombineres med annen deltidsstilling.

 

Lønn: Avlønning skjer i forhold til kompetanse og ansiennitet. For øvrig skjer ansettelse etter vanlige kommunale vilkår.

 

Opplysninger om stillingene fås ved henvendelse til Kai Henning Stensrud, tlf. 90772619.

 

Søknad med kopi av attester/vitnemål sendes til:

Kaistens@online.no    innen 01/09-2020.