Ledig stilling

Holmestrand kommune

Tilkallingsvikarer til BPA

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

En BPA ordning skal bidra til å gi mennesker med assistansebehov muligheten til å leve et aktivt og mest mulig uavhengig liv. Med en BPA ordning er det bruker eller medarbeidsleder som organiserer, og leder det daglige arbeidet i tett samarbeid med Holmestrand kommunen som er arbeidsgiver.

Om stillingen

Jeg er en mann i 40 årene. Jeg har behov for flere tilkallingsvikarer i mitt team i Sande, grunnet flere av mine assistenter begynner med videreutdanning. Jobben består av ulike arbeidsoppgaver, jeg trenger hjelp, og tilrettelegging i mange av de daglige oppgaver. Jeg følger fast matplan, og trenger hjelp til å lage mat, bistå/veilede meg med personlig hygiene. Jeg er opptatt av fotball, og trenger kjøring på fotballtrening/kamper, Jeg liker å gå turer, men trenger noen til å motivere meg noen ganger. 

Arbeidstid: Morgen, kveld og helger

Krav til kvalifikasjoner

Utdanning er ingen forutsetning

  • God norsk muntlig kommunikasjonsevne
  • Førerkort klasse B helst med manuell gir
  • Det må fremvises gyldig politiattest før oppstart i.h.h.t lov om helsepersonell 
Personlige egenskaper
  • Være pålitelig
  • Vise engasjement og initiativ
  • Uholdenhet og tålmodighethet
  • Sporty og aktiv
  • Fleksibel

Personlig egnethet vektlegges

Vi tilbyr
  • Lønn i henhold til avtale/tariff
  • Medlemskap i god pensjonsordning. Fra lønnen trekkes 2% innskudd til pensjonsordning. Arbeidstakere ansettes i kommunen på de vilkår og med de rettigheter og plikter som følger av overenskomster, reglementer og lover.

Attester og vitnemål tas med ved et eventuelt intervju.

Kommunen er opptatt av mangfold og vi oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke jobb hos oss uansett alder, kjønn, funksjonshemming, nasjonal eller etnisk bakgrunn. Vi er en IA-virksomhet og jobber sammen for et godt og inkluderende arbeidsmiljø.

Søkerlister med opplysninger om navn, alder, stilling eller yrkestittel og bosted- eller arbeidskommune for hver søker er offentlig i hht Offentlighetsloven. Det kan gjøres unntak dersom søker anmoder om dette og grunngir dette i søknaden. Dersom anmodningen ikke tas til følge vil søkeren varsles om dette.