Ledig stilling

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Helse Sør-øst RHF

Brukerspesialist FACT-Hedmarken 80% fast stilling.

Offentlig forvaltning


Vil du være med å gi et godt tilbud på tvers av kommunegrenser og forvaltningsnivåer? Har du et brennende engasjement for mennesker med sammensatte utfordringer? Da kan denne stillingen virkelig være noe for deg! 
FACT Hedmarken er et tverrfaglig samhandlingsteam bestående av ansatte fra kommunene Hamar, Stange, Ringsaker og Løten, NAV Innlandet og DPS Elverum-Hamar. Teamet er nå i sluttfasen av et 4 år langt prosjekt og skal videreføres i ordinær drift, med kapasitet til å gi oppfølging til inntil 85 brukere/pasienter.
Teamet blir administrativt organisert i DPS Elverum-Hamar og lokaliseres på Sanderud.
Teamet skal jobbe etter FACT-modellen (fleksibelt aktivt oppsøkende lokalbasert behandling). Modellen gir langvarig oppfølging og behandling til mennesker med alvorlig psykisk lidelse og/eller rusproblematikk, omfattende tilleggsproblemer, lavt funksjonsnivå og der vanlige hjelpetiltak ikke er tilstrekkelig. Teamets arbeidsform kjennetegnes av ambulant virksomhet.
Teamet vil består av teamkoordinator, overlege, psykolog, sekretær, helse- og sosialfaglig ansatte (case managere), person med egen brukererfaring og jobbspesialist.
FACT-teamet vil samarbeide nært med øvrige enheter i DPS, andre avdelinger i psykisk
helsevern/TSB, kommunal helse- og omsorgstjeneste, NAV, fastleger samt andre aktuelle samarbeidspartnere.

Kvalifikasjoner:

 • Du har egenerfaring med psykisk lidelse og/eller rusproblemer/avhengighet til rus.
 • Du har et bearbeidet og reflektert perspektiv på din egen historie og evner å sette den i en kontekst med andres møte med helse- og sosialtjenester.
 • Du evner å bruke dine egne erfaringer konstruktivt slik at det kan bidra til å gi råd og veiledning for bruker, pårørende, teamet og øvrige virksomheter.
 • Helse- eller sosialfaglig utdanning er en fordel, men ikke et krav.
 • Fordel med erfaring fra arbeid eller tillitsverv i brukerorganisasjoner.
 • Førerkort kl. B er en fordel.
 • Kjennskap til pasient- og brukerrettigheter.
 • Kunnskap om Recovery og andre mestringsstrategier.
 • Kunnskap om endringsarbeid og påvirkningsmuligheter.

Personlige egenskaper:

 • Har et stort engasjement i å være en reflektert og konstruktiv brukerstemme på individ-, tjeneste- og systemnivå.
 • God til å oppfatte stemninger og følelser i det som skjer med brukeren/pasienten, og formidle og sette dette i et faglig perspektiv sammen med teamet.
 • Er god til å bygge tillit mellom tjenesten/systemet og bruker og dennes omgivelser.
 • Engasjert i å utvikle kjennskap til og forståelse av teoretiske fagperspektiver, og sette det i sammenheng med erfaringskompetansen for å bidra til å oversette dette til god faglig praksis.
 • Er motivert til å følge og utvikle FACT modellen som redskap for gode tjenester overfor pasienten, og ha tillit og lojalitet til at organisasjonen skaper gode tjenester og samhandler til det beste for pasienten.
 • Evner å gi av dine ferdigheter og kunnskaper slik at du kan bidra til læring og utvikling i teamet. Du er delaktig i diskusjoner, stiller spørsmål og ønsker å få, og gi, tilbakemeldinger på metoder og resultater.
 • Er bevisst din kommunikasjon og at dette er noe som skjer mellom mennesker, og derfor må tilpasses kontekst, situasjon, roller og det enkelte individ.
 • Evner å samarbeide og samhandle om oppgaver og brukere, koordinere og tilpasse deg og ditt arbeide til de andre medlemmene i teamet. Evner å være fleksibel og løsningsorientert, og trives med en veksling mellom teamarbeid og selvstendig arbeid i løsningen av enkelte oppgaver.
 • Har godt humør, utholdenhet i arbeidet og energi til flere enn deg selv.

Personlig egnethet også utover dette vil bli vektlagt.

 

Vi tilbyr:

 • Mulighet til å være med å utvikle en nyetablert tjeneste og et satsningsområde innenfor tjenester for målgruppen.
 • Varierte, utfordrende og utviklende arbeidsoppgaver.
 • Dynamisk tilnærming til oppgavene gjennom teambasert arbeid. Mulighet til å være med i et team der hele gruppen har ansvar for oppgavene og resultatet og som gir deg støtte og oppfølging i ditt arbeide.
 • Mulighet til å være en del av og påvirke og utvikle et godt arbeidsmiljø med engasjerte, erfarne og dyktige medarbeidere.
 • Gode faglige utviklingsmuligheter og støtte gjennom tilknytningen til AAE, DPS E-H, Fact Hedmarken og Fact Innlandet.
 • Faglig støtte fra nasjonale kompetansemiljøer og løpende kompetanseutviklende tiltak.
 • Deltagelse i nasjonalt opplæringsprogram i FACT-modellen og nettverk for Fact team i Innlandet og landet for øvrig.
 • Primært dagarbeidstid fra kl.08.00 – 15.30., men med fleksibilitet i forhold til oppgavene.
 • Tilrettelegging av arbeidssituasjonen og oppgavene ved særlige behov.
 • Eiere av prosjektet som har tro på modellen og denne måten å organisere tjenesten på.
 • Ledelse som er engasjert i prosjektet, utviklingen av dette, medarbeideres utvikling og deres betingelser for å kunne leve opp til forventingene til tjenesten.
 • Tjenestepensjonsordning i Kommunal Landspensjonskasse (KLP).
   
  Etter søknadsfristens utløp vil offentlig søkerliste bli utarbeidet. Hvis søker har krysset av for ønske om ikke å fremkomme på offentlig søkerliste, vises det til offentleglova § 25, annet ledd. Helseforetaket vil gjøre en vurdering av om kriteriene for å bli unntatt fra søkerlista er oppfylt. Det gjøres oppmerksom på at en søknad kan bli gjort offentlig selv om søkeren har bedt om ikke å bli ført opp på søkerlista. Søkeren vil i tilfelle bli varslet om dette.