• Bedrift
  Oslo kommune
 • Søknadsfrist
  30.04.2023
 • Heltid/Deltid
  Deltid
 • Ansettelsesform
  Fast
 • Bransje
  Offentlig forvaltning
 • Utdanningskrav
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring
  Ønskelig
 • Adresse
  0182, OSLO
  OSLO
 • Antall stillinger
  1
 • karriere-kode
  5060092
 • Se her for andre jobber fra Oslo kommune
Ledig stilling

Oslo kommune

Brukerrommet og Mottaksteamet ved Prindsen Mottakssenter søker ekstravakter til bistand i sommermånedene

Offentlig forvaltning

Prindsen mottakssenter er et helse- og sosialfaglig lavterskeltiltak for mennesker med rusrelaterte utfordringer. Mottakssenteret inngår i Oslo kommunes handlingsplan for sentrumsarbeidet. Vårt samfunnsoppdrag er å fremme mestring og endring med utgangspunkt i individuelle behov. Kartlegging av hva som oppleves viktig for den enkelte står sentralt i arbeidet. Mottakssenteret skal bidra til samarbeid og videreformidling til ordinært hjelpeapparat. Et varig hjem og desentralisering av tjenester til målgruppen er et overordnet mål.  

Vi holder til i Oslo sentrum og er organisert under Avdeling for rustjenester og tilrettelagte boliger i Velferdsetaten, Oslo kommune.

Målgruppen er personer over 18 år med rusrelaterte utfordringer. Prioritert innsats rettes mot personer med omfattende rusbruk og tilleggsutfordringer som somatisk og psykisk helseproblematikk, ustabil bosituasjon, økonomiske og sosiale vansker.

Vi skal bidra med skadereduserende tiltak for å redde liv og forebygge helsemessig skade. Mottakssenteret tilbyr smittevernsutstyr, kartlegging av brukers situasjon og behov, rom for inntak av rusmidler i trygge og hygieniske omgivelser, helsetjenester, akuttovernatting, hjelp til hjemreise, mulighet for oppfølging og videreformidling til ordinært hjelpeapparat. Prindsen mottakssenter tilbyr i tillegg kunnskapsformidling og veiledning av eksterne samarbeidsparter.   

Prindsen mottakssenter har nær 60 årsverk bestående av blant annet renholdere, miljøterapeuter, sosialkonsulenter, verneassistenter, sykepleiere, fagkonsulenter, erfaringskonsulent, leger, psykolog, andre universitetsutdannede samt ledere.

Tjenestene som tilbys er organisert i tre team, Akuttovernattingen, Brukerrommet og Mottaksteamet.

Brukerrommet tilbyr personer med rusproblemer et sted å innta rusmidler i hygieniske og trygge omgivelser. Arbeidet ved Brukerrommet innebærer blant annet å ha direkte kontakt med brukerne i form av veiledning, samtaler, miljøarbeid og utdeling av smittevernsutstyr. To sentrale prinsipper på Brukerrommet er skadereduksjon og lav terskel. Mottaksteamet tilbyr drop-in helsetjeneste/feltpleie og sosialfaglig oppfølging, samt utdeling av rent brukerutstyr. Vi vil i sommer ha åpen bakhage hvor vi tilbyr brukerne hvile og lett matservering.

Vi har behov for 5-10 ekstravakter til arbeid tilsvarende 0-100 % stilling, avhengig av kvalifikasjoner og kompetanse. Det er behov for dag og kveldsvakter 7 dager i uken. I hovedsak er behovet for ekstravakter knyttet til sommermånedene grunnet ferieavvikling, men det vil også være aktuelt å tilby vakter utover denne perioden.      

Tiltredelse etter avtale.                                                                                                    

Kvalifikasjoner:

 • Fullført treårig sosial- eller helsefaglig høyskole- eller universitetsutdanning. Søkere som er i gang med relevante studier innen helse- eller sosialfag vil kunne bli vurdert for ansettelse som verneassistent dersom det ikke er søkere som kvalifiserer som miljøterapeut 
 • Videreutdanning innen rus og/eller psykisk helse er en fordel
 • Bred erfaring innen rus- og avhengighetsproblematikk og psykiatri vektlegges
 • Kjennskap til tiltaksapparatet i Oslo som er relevant i arbeidet med målgruppen
 • Kjennskap til HK-velferd og GAT eller tilsvarende systemer er en fordel
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne i norsk (godkjent norskkurs B2/C1 i henhold til Det felles europeiske rammeverket for språk)
 • Tilfredsstillende politiattest kreves for tilsetting og må fremlegges før tiltredelse

Personlige egenskaper:

 • Du må ha et stort engasjement for og et reflektert forhold til brukergruppen
 • Du må være en god menneskekjenner, som har evne til å stå i krevende situasjoner og relasjoner
 • Du må være endrings- og utviklingsorientert, og kunne takle en hektisk og uforutsigbar hverdag
 • Du er raus, løsningsorienter og konfliktdempende, samtidig som du kan være tydelig og sette grenser
 • Du har evne til samarbeid og fleksibilitet
 • Du takler stress, er strukturert og evner å jobbe etter rutiner
 • Du er ansvarsbevisst og kan ta selvstendige faglige vurderinger og utvise skjønn innenfor regelverket
 • Du må kunne arbeide i tråd med Oslo kommunes verdier, etiske prinsipper, personal- og akanreglement
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt

Vi tilbyr:

 • Et tverrfaglig og godt arbeidsmiljø bestående av ansatte med høy faglig kompetanse
 • Dynamisk og løsningsorientert miljø i et fagfelt i stadig utvikling
 • Ingen kjedelige og rutinepregede dager
 • Veiledning og gode opplæringsrutiner
 • Velferdsetaten har ulike bedriftsidrettslag og eget kor
 • Gode forsikrings- og pensjonsordninger i Oslo pensjonsforsikring - som ansatt i Oslo Kommune betaler arbeidsgiver i tillegg hele pensjonspremien din etter nettolønnsordningen, dvs. at det ikke trekkes 2 % av din brutto lønn til pensjonsinnskudd
 • Avlønning avhenger av utdannelse og etter ansiennitet i Oslo kommunes regulativ, samt eventuelle turnustillegg
 • Lønnsplassering som miljøterapeut eller verneassistent avhengig av dokumentert relevant utdanning:
  Med fullført bachelorgrad innen relevant fagområde: Avlønning som miljøterapeut i lønnstrinn 24 - 37 (kr. 469 900,- til kr. 561 600,- i 100% stilling) i Oslo kommunes regulativ, avhengig av ansiennitet
  Uten fullført bachelorgrad innen relevant fagområde: Avlønning som verneassistent i lønnstrinn 19- 24 (kr. 444 250,- til 469 900,- i 100% stilling) i Oslo kommunes regulativ, avhengig av ansiennitet

 

 • Vitnemål, karakterutskrifter og attester må legges ved sammen med søknad innen søknadsfristen. Utenlandske søkere, eller søkere med utenlandsk utdanning, må fremlegge generell godkjenning fra Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen (NOKUT) på utenlandsk utdanning 
 

 • Bedrift
  Oslo kommune
 • Søknadsfrist
  30.04.2023
 • Heltid/Deltid
  Deltid
 • Ansettelsesform
  Fast
 • Bransje
  Offentlig forvaltning
 • Utdanningskrav
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring
  Ønskelig
 • Adresse
  0182, OSLO
  OSLO
 • Antall stillinger
  1
 • karriere-kode
  5060092
 • Se her for andre jobber fra Oslo kommune