• Bedrift
  Øygarden kommune
 • Søknadsfrist
  16.06.2023
 • Heltid/Deltid
  Deltid
 • Ansettelsesform
  Fast
 • Bransje
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring
  Ønskelig
 • Adresse
  5354, STRAUME
  ØYGARDEN
  Norge
 • Antall stillinger
  1
 • karriere-kode
  5186945
 • Se her for andre jobber fra Øygarden kommune
Ledig stilling

Øygarden kommune

Brukarstyrt personleg assistent (BPA) 40% fast, Heimetenesta sone Straume

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Assistent 40% fast stilling BPA, heimetenesta sone Straume

 

Vi søkjer etter assistent til kvinne i 30 åra. Ho er sjølv arbeidsleiar og har fleire assistentar.

Søkjer bur sentralt i egen leilegheit og treng hjelp til de fleste daglege aktiviteter og gjeremål

Det er viktig for søkjer at den som blir tilsett kan ta beskjeder og utføre dei slik søkjar ønsker.

 

Personlege eigenskapar:

 • Assistenten må ha gode samarbeidsevner
 • Kunne ta imot og utføre oppgaver etter arbeidsleders ønske
 • Være fleksibel i forhold til arbeidstid
 • Kunne ta på seg ekstravakter ved behov

 

Anna:

 • Kvinner oppmodast til å søke
 • Arbeidstid 11- 18.30, men kan bli endra

 

Vi tilbyr:

 • Gode pensjons- og forsikringsordningar
 • IA verksemd
 • Interessante utfordringar
 • Høve til fagleg og personleg utvikling

 

Øygarden kommune ønskjer eit arbeidsmiljø prega av mangfold, og at våre medarbeidarar i størst mogleg grad skal spegla mangfaldet i befolkninga. Vi oppmodar alle som er kvalifiserte til å søkja jobb hos oss uansett alder, funksjonsevne, kjønn, eller minoritetsbakgrunn. Som IA-verksemd ønskjer kommunen å leggja til rette for arbeidsforholda dersom du har behov for det.

Etter utløpet til søknadsfristen, vert det sett opp ei offentleg søkjarliste med namn, alder, stilling eller yrkestittel og bustads- eller arbeidskommune for kvar søkjar. Det kan gjerast unntak frå innsyn for opplysningar om ein søkjar dersom vedkomande sjølv ber om det. Opplysningar om ein søkjar, kan verta offentlege sjølv om søkjaren har bede om ikkje å vert ført opp på søkjarlista. Dersom oppmodinga ikkje vert teken til følgje, vert søkaren varsla om dette. Ved vurderinga av om ei slik oppmoding skal takast til følgje, skal det leggjast vekt på om det knyter seg særleg offentleg interesse til stillinga.

 

 

 

 • Bedrift
  Øygarden kommune
 • Søknadsfrist
  16.06.2023
 • Heltid/Deltid
  Deltid
 • Ansettelsesform
  Fast
 • Bransje
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring
  Ønskelig
 • Adresse
  5354, STRAUME
  ØYGARDEN
  Norge
 • Antall stillinger
  1
 • karriere-kode
  5186945
 • Se her for andre jobber fra Øygarden kommune