Ledig stilling

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Trondheim Kommune

Brobygger

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Ved Barne- og familietjenesten Heimdal er det ledig en fast 100 prosent stilling som Brobygger.

Innvandrere og flyktninger kommer fra forhold som er ulik den norske, og kan være ukjente med vårt velferdssystem og barneverntjenesten. Flere er derfor skeptisk til å be om hjelp og for å samarbeide med barnevernet, noe som betyr at problemer kan eskalere og at tiltak settes inn først når det er svært alvorlig eller når akutte situasjoner oppstår.

Barne- og familietjenesten i Trondheim skal utvikle nye arbeidsformer som ledd i en omstilling etter et bredt innsiktsarbeid der barn, unge, deres foresatte/nettverk og ansatte har deltatt. 

Det etableres nå  en brobyggerstilling i hver bydel tilknytet det nyopprettede tiltaksteamene i barneverntjenestene i de fire bydelene. Formålet er å skape tillit og dialog mellom barnevernet, minoritetsfamilier og minoritetsmiljø. Det er også et mål å øke barneverntjenestens samlede kulturkompetanse.

Arbeidsoppgaver:

 • Brobyggerstillingene skal bidra til økt samarbeid med ulike miljøer og organisasjoner som organiserer og/eller jobber for mangfold og integrering. Brobyggerstillingene skal både jobbe utadrettet mot ulike miljø i byen, men også aktivt bidra til økt kompetanse, forståelse og kulturendring i barneverntjenesten som helhet.
 • Brobyggerstillingene skal kunne bidra inn i konkrete barnevernsaker i tett samarbeid med andre som har et ansvar i saken, slik at forståelse og tillit opparbeides.
 • Brobyggerstillingene skal være tilknyttet tiltaksteam i barneverntjenesten, men skal ha faste samarbeidsstrukturer med andre som arbeider med flyktninger og innvandrere både i og utenfor kommunen

Kvalifikasjoner:

 • Relevant utdanning på minimum bachelornivå innen f.eks barnevern, sosialt arbeid eller pedagogikk. Annen utdanning kan komme i betraktning dersom den kombineres med relevant erfaring for denne rollen
 • Kompetanse på etnisk og kulturelt mangfold
 • Kunnskap om hvordan det kan oppleves å møte det norske hjelpeapparatet fra egen erfaring og/eller fra et bredt nettverk
 • Kunnskap og engasjement for barn, unge og familier sin livssituasjon som er preget av migrasjon
 • Kjennskap til offentlige tjenester og til barnevernets formål og arbeid
 • Interesse og engasjement for hvordan barnevernet kan heve kvaliteten i sitt arbeid for familier med innvandrer- eller flyktningbakgrunn
 • Kunnskaper i norsk muntlig og skriftlig på et nivå som bidrar til ivaretakelse av arbeidsoppgavene

Personlige egenskaper:

 • God med folk
 • God evne til å etablere og opprettholde nettverk, relasjoner og kommunisere godt 
 • Lydhør overfor for barn, unge, foresatte, ansatte og samarbeidspartnere
 • Evne til å sette barnets behov i sentrum, der andre interessenter/interesser får fokus
 • Løsnings- og utviklingsorientert
 • Fleksibel og gode analytiske evner 
 • Selvstendig i arbeidet, samtidig som samarbeid med andre er en selvfølge 
 • Personlig egnethet vil vektlegges
 • Vi oppfordrer spesielt deg med bakgrunn fra andre deler av verden til å søke.

Vi tilbyr:

 • Spennende utviklingsarbeid i en barneverntjeneste i endring
 • Godt kvalifiserte kolleger
 • Mulighet for kompetanseheving i form av erfaringsbasert kunnskap og videreutdanning
 • Noe arbeid på ettermiddag og kveld må påregnes, etter gjeldende avtale
 • Lønn etter sentrale avtaler og Trondheim kommunes lokale avtaler