Ledig stilling

Helse Sør-øst RHF

Brenner du for medisinsk-teknisk utstyr? Da er dette en unik mulighet...

Offentlig forvaltning

Gjennom 11 helseforetak sørger Helse Sør-Øst RHF (HSØ) for spesialisthelsetjenester til mer enn 3,1 millioner mennesker. Nye tjenestemodeller, samarbeidsformer og digitalisering av arbeidsprosesser har konsekvenser for vårt kontinuerlige forbedringsarbeid. Medisinsk-teknisk utstyr (MTU) er sentral infrastruktur for å bidra til utvikling, god pasientbehandling, likeverdig helsetilbud og effektiv anvendelse av helsetjenestens ressurser.

For å ivareta langsiktig og strategisk forvaltning av den medisinsk teknologiske utstyrsparken har Helse Sør-Øst RHF opprettet «Regionalt kompetansesenter for samordning av investeringer i medisinsk-teknisk utstyr» (RKMTU). I tett samarbeid med de 11 ulike helseforetakene i regionen, utøver kompetansesenteret det regionale prosessansvaret for medisinteknisk utstyr i Helse Sør-Øst. Dette innebærer blant annet at kompetansesenteret er ansvarlig for å koordinere relevante regionale MTU prosesser, foreslå områder for regional samordning og tilby støtte til utarbeidelse av langsiktige planer for god ressursutnyttelse og effektivisering. I 2023 fikk kompetansesenteret nytt mandat og nå søker vi etter;

Rådgiver / spesialrådgiver | prosjekt- og prosessledelse innenfor området medisinsk-teknisk utstyr

Vårt formål er å etablere en langsiktig og strategisk forvaltning av MTU-parken i Helse Sør-Øst. Vi befinner oss i krysningspunktet mellom faglinjen, virksomhetsdrift og tjenesteleverandører. Vår viktigste premissgiver er det regionale helseforetaket, Helse Sør-Øst. Samtidig jobber vi tett med helseforetakene. Vi støtter helseforetakene med beslutningsunderlag, i prosessforbedring samt i utvikling av langsiktige virksomhetsplaner og strategier for MTU området. Vi jobber også tett med Sykehusinnkjøp HF som gjennomfører anskaffelser av medisinsk-teknisk utstyr. 

Kvalifikasjoner:

 Vi tror vår nye kollega innehar noen av de følgende kvalifikasjonene;

 • Relevant universitets- eller høyskoleutdanning, helst med kompetanse innen medisinsk teknologi eller helsefag og gjerne i kombinasjon med virksomhetsstyring/administrasjon. (Lang og relevant arbeidserfaring med medisinsk teknologi og prosessene knyttet til området, kan kompensere for manglende formell utdanning innenfor medisinsk teknologi).
 • Minst 3-5 års arbeidserfaring, gjerne mer.
 • Kjennskap til norsk helsetjeneste, organisering og aktørbildet i spesialisthelsetjenesten. 
 • Kjennskap til strategisk innkjøpsarbeid og offentlige anskaffelser.
 • Erfaring med prosjekt- og/ eller prosessledelse.
 • God prosessforståelse, med evne til å jobbe strategisk og utvise nødvendig pragmatisme for å nå overordnede mål.
 • «Konsulentegenskaper» med godt utviklede samarbeidsevner og en kunnskapsbasert tilnærming til kategoristyring og prosessene knyttet til medisinsk teknologisk utstyr .
 • Snakke flytende norsk, med god skriftlig og muntlig kommunikasjonsevne.

Personlige egenskaper:

Vi ser etter deg som motiveres av samarbeid med andre, liker å bidra til kontinuerlig utvikling og forbedring, og som klarer å jobbe med kortsiktige leveranser med langsiktige og strategiske målsetninger for øye.

For å lykkes hos oss bør du være en utpreget lagspiller som deler vårt engasjement for å bidra til utvikling og forbedring. Du er ikke er redd for å utfordre status quo, men er samtidig opptatt av å forstå og lytte. Du er strukturert, kan håndtere krysspress med mange ulike interessenter og prosesser samtidig.  Vi tror at du i tillegg er tillitsvekkende, omgjengelig, proaktiv og løsningsorientert som person.

Vi tilbyr:

 • Interessante, varierte og utfordrende arbeidsoppgaver innenfor et meningsfylt, spennende og dynamisk område.
 • Stimulerende samarbeid, i skjæringspunktet mellom mange ulike fagmiljøer.
 • Du blir del av et viktig samfunnsoppdrag; bærekraftig utvikling av dagens og fremtidens helsetjenester. 
 • Et godt arbeidsmiljø som vektlegger personlig utvikling og teamarbeid.
 • En arbeidsplass preget av medarbeidere med høy kompetanse, tillit, åpenhet og respekt.
 • En arbeidsplass som er en inkluderende arbeidsliv(IA)-bedrift.
 • Lønn etter avtale og pensjonsordning.

Om oss
Den samlede Medisinsk tekniske utstyrsparken Helse Sør-Øst består av om lag 124.000 enheter og har en samlet anskaffelsesverdi på 10,6 milliarder kroner. Årlig investeres det for omlag en milliard kroner i medisinsk teknisk utstyr i regionen.
Det regionale kompetansesenteret for samordning av investeringer i medisinsk teknologisk utstyr (RKMTU) driftes av Oslo universitetssykehus HF, Teknologi- og innovasjonsklinikken ved Medisinsk teknologisk avdeling. Avdelingen er Norges største medisinsk-teknologiske sykehusmiljø, med i overkant av 100 ansatte. Som en del av medisinsk teknologisk avdeling har RKMTU en unik tilgang til den samlede kompetansen MTA besitter. I 2024 består kompetansesenteret av 3 stillinger, 1 leder og 2 rådgivere

Oslo universitetssykehus er en arbeidsplass med stort mangfold. Det mener vi er helt avgjørende for å løse de oppgavene som kreves av oss. Vi ønsker derfor at dette mangfoldet skal gjenspeiles blant søkerne til våre stillinger og oppfordrer alle til å søke uavhengig av hvem du er og hvilken bakgrunn du har.