Ledig stilling

Helse Sør-øst RHF

Brenner du for IKT, og for å sikre etablering av nye fremtidige tjenester ut mot sykehusene?

Offentlig forvaltning

Føler du et sterkt driv for å bidra til å sikre at pasienter får den beste behandling i fremtiden?

Da er denne stillingen noe for deg!

Seksjonen Sykehusspesifikke Kliniske Løsninger har ansvar for IT-forvaltning av kliniske og medisinsk tekniske spesialistverktøy. Løsningene er kritiske i helsepersonellets arbeid med å bedre helse og redde pasienters liv, og det stiller store krav til kvalitet og stabilitet.

Frem til 2030 er det flere nye sykehus som skal etableres, og i tillegg tar Sykehusene stadig i bruk mer og mer Medisinsk Teknisk Utstyr (MTU). Med det opplever seksjonen et økende behov for koordinering av oppgradering og etablering av nye tjenester inn mot eksisterende sykehus, men og mot de nye som skal bygges neste årene.

Kandidaten får og et utvidet ansvar gjennom å være kontaktpunkt mellom nye sykehusbygg prosjektene og seksjon. Dette for å sikre at seksjon rigger seg godt, med hensyn til kapasitet og arbeidsmetoder, til å møte de økte behovene fra sykehusene som skal bygges.

Vi tilbyr en arbeidshverdag med hyggelige kolleger, godt samarbeid, utviklingsmuligheter, veldig varierte oppgaver og periodevis høyt tempo da det er en stor forventning til Sykehuspartner fra helseforetakene.

Vi søker en ivrig og nysgjerrige kandidater som setter samfunnsoppdrag høyt opp på listen sin.

Arbeidsoppgaver:

 • Være kontaktpunkt mellom nye sykehusbygg prosjekter og seksjonen. for å få en oversikt hva som treffer seksjon, og hva som må til for å klare å møte disse behov.
 • Koordinere og sikre leveranse i henhold til planlagt dato (SLA oppgraderinger og tjenesteendringer)
 • Ha helhetlig oversikt og oppfølging av leveranser gjennom, løsningsdesign/ROS, bygging til produksjonssetting av løsning.
 • Dialog med HF og leverandører på de leveranser de følger opp
 • Rapportering på de leveranser de følger opp

Kvalifikasjoner:

 • Erfaring med å koordinere og levere mindre/mellomstore leveranser (prosjektledelse)
 • Kjennskap til ITIL-prosesser ønskelig, men ikke noe absolutt krav
 • Erfaring fra IKT (Plus med erfaring fra helse IKT)
 • Overordnet forståelse for system og infrastruktur
 • Det kreves at den som ansettes behersker norsk (skandinavisk språk) og engelsk skriftlig og muntlig for forsvarlig yrkesutøvelse
 • Krav til tre-årlig høyskoleutdanning, men lang relevant arbeidserfaring kan kompensere for utdanningskravet

Personlige egenskaper:

 • Være pådriver og koordinerende
 • Serviceinnstilt og kundeorientert
 • Resultatorientert, selvstendig
 • Gode samarbeids- og kommunikasjonsegenskaper
 • Må trives i et aktivt og travelt miljø
 • Sterk gjennomføringsevne og høy arbeidskapasitet
 • Evne til å møte kunder og kolleger med respekt
 • Evne til å jobbe i team der det søkes å få til synergier når ulike fagkompetanser jobber sammen

Vi tilbyr:

 • En interessant og selvstendig stilling i en svært spennende og samfunnsnyttig bransje.
 • Deltagelse i spennende endrings- og utviklingsprosesser innen fagområdet.
 • Gode utviklingsmuligheter i et stort firma
 • Stor grad av frihet og påvirkningsmulighet
 • Fleksible arbeidstidsordninger og mulighet for delvis bruk av hjemmekontor etter avtale
 • Nybegynnerkurs og gode muligheter for å delta i strukturerte opplæringsløp.
 • Gode forsikrings- og pensjonsvilkår

Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren ber om å ikke bli oppført på den offentlige søkerlista. Dersom anmodningen ikke tas til følge, vil søker bli informert, jf. offentlighetslovens §25.