Detaljer


Brenner du for IKT og er student på jakt etter sommerjobb?

Vi inviterer dyktige og engasjerte studenter til å jobbe hos oss sommeren 2020. Sammen med et tverrfaglig team ansatte vil du få muligheten til å jobbe på reelle prosjekter knyttet til forløpsstyring i et moderne akuttsykehus. Du vil bli knyttet til forbedringsprosjekter og gevinstarbeid relatert til nytt sykehus i Drammen og til en rekke utviklingsprosjekter ved alle sykehusene i Vestre Viken HF.

Sommerjobben er åpen fra uke 24 til og med uke 33, med ferie etter avtale.
Vi søker inntil 4 studenter. Lønn etter avtale.

Vil du ha en plass på sommer-teamet 2020? Søk i dag!

Vi gleder oss til å høre fra deg!

Arbeidsoppgaver
Vestre Viken har behov for digitaliserte modeller for pasientforløp for å kunne evaluere og forbedre forløpene og sikre pasientene best mulig behandling og opplevelse i møte med spesialisthelsetjenesten. I jobben vil du være med på å utvikle modeller for foretaksovergripende forløpsanalyser, pasientstrømmer og forbedringsarbeid knyttet til dette.  Modellene vil bidra til å få oversikt over kapasitet, flaskehalser og ventetider i forløpene, både internt i sykehusene og mellom ulike aktører. Du vil jobbe med helt konkrete problemstillinger i team og ha tett kontakt med de kliniske miljøene og sykehusenes IKT-miljø.

Kvalifikasjoner
  • du har stor interesse for teknologi
  • du er på ditt 3. eller 4. studieår
  • du ønsker å bli bedre kjent med moderne helsetjenester i et stort akuttsykehus