• Bedrift
  Nordreisa kommune
 • Søknadsfrist
  01.10.2021
 • Sted:
  STORSLETT
 • Stillingstype:
  Heltid
 • Bransje:
  Offentlige tjenester og forvaltning
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Fylke:
  TROMS OG FINNMARK
 • Arbeidssted:
  STORSLETT
 • Land:
  NO
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  4092524
 • Se her for andre jobber fra Nordreisa kommune

Brannsjef Nord-Troms brann og redning

Nordreisa kommune

Offentlige tjenester og forvaltning

Skjervøy og Nordreisa kommuner har inngått avtale om nytt brannsamarbeid med oppstart fra 1. januar 2022.  Samarbeidet er vedtatt organisert med vertskommunesamarbeid der brannsjef, leder beredskap og feiertjenesten er ansatt i vertskommunen. Deltidspersonell tilknyttet utrykningstjenesten er ansatt i den enkelte kommune. 

Stilling som brannsjef for Nord-Troms brannvesen er ledig fra 1. Januar 2022. 
Brannsjefen vil ha en viktig oppgave med å bygge det nye samarbeidet sammen med leder beredskap og et fagsterkt team innenfor feier- og utrykningstjenesten. 

Brannsjefen har overordnet ansvar for brann- og redningstjenesten i Skjervøy og Nordreisa kommuner. Ansvaret må forvaltes etter inngått avtale mellom og i nært samarbeid med begge kommuner. 
Stillingen vil også være tillagt oppgavene som leder forebyggende avdeling.  

Å være leder for brannsamarbeidet medfører en rekke spennende og utfordrende oppgaver både på administrativt, strategisk og operativt nivå.  

De samarbeidende kommuner ser etter en brannsjef med gode faglige og personlige egenskaper. Den som ansettes i stillingen må være tydelig, inkluderende og robust leder som har ønske om å være med på å utvikle vårt fremtidige brann- og redningsvesen.  
Stillingens kontorsted vil være Skjervøy tettsted eller Storslett/Sørkjosen, og fastsettes i samarbeid med den som tilsettes. 

Arbeidsoppgaver:

 • Brannsjefen er den som forestår den daglige ledelsen av brannvesenet i henhold til brann- og eksplosjonsvernloven. 
 • Brannsjefens fullmakter følger av brann- og eksplosjonsvernlovens § 12 og kommunens delegeringsvedtak.
 • Brannsjefen er leder for forebyggende arbeid  
 • Brannsjefen inngår i utrykningstjenesten og i overordnet vakt i vertskommunen 
 • Overordnet ledelse og ansvar for brann og redningstjenesten for de samarbeidende kommuner 
 • Budsjett og økonomistyring 
 • HMS og personelloppfølging, herunder kompetanseutvikling av personell i de deltakende kommuner 
 • ROS-arbeid 
 • Utvikle organisasjonen og samarbeidet 
 • Samarbeid med de deltakende kommuner, politi, UNN/ambulansetjenesten, beredskapsorganisasjoner og øvrige samarbeidsparter 

Kvalifikasjoner:

 • Brannsjef skal ha gjennomført yrkesutdanning i forebyggende brannvern, beredskapsutdanning trinn III og enten ha: 
        - Utdanning som ingeniør fra ingeniørhøyskole eller annen relevant høyskole, eller 
        - Kvalifikasjoner som leder for forebyggende avdeling og minst to års erfaring som leder, fra
        dimensjoneringsforskriftens § 7-9, eller 
        - Kvalifikasjoner som leder for beredskapsavdeling og minst 2 års erfaring som leder jamfør
        dimensjoneringsforskriftens § 7-8. 
 • Gode, dokumenterte lederegenskaper og erfaring med personalforvaltning 
 • Økonomikunnskaper og erfaring fra økonomistyring og budsjettarbeid 
 • Kunnskap om HMS og internkontroll 
 • Kjennskap/erfaring fra offentlig forvaltning og saksutredning 
 • Erfaring med eller kunnskaper om samfunnssikkerhet og ROS 

Personlige egenskaper:

 • Gode samarbeidsegenskaper og tillitvekkende fremferd 
 • Gode kommunikasjonsferdigheter 
 • Handlekraftig og beslutningsdyktig 
 • Opptatt av kontinuerlig organisasjons- og personalutvikling 
 • Inkluderende og motiverende lederstil 
 • Oppsøkende og delaktig i de ulike avdelinger og tjenestesteder 

Vi tilbyr:

Lønn etter avtale
Trivelig og godt arbeidsmiljø
Medlemskap i god pensjonsordning, 2% pensjonstrekk, gruppe- og ulykkesforsikring
Flyttegodtgjørelse kan dekkes etter gjeldende retningslinjer
Flotte muligheter for kultur- og friluftsliv

Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju, vi legger stor vekt på personlige egenskaper og skikkethet. 

 
 • Bedrift
  Nordreisa kommune
 • Søknadsfrist
  01.10.2021
 • Sted:
  STORSLETT
 • Stillingstype:
  Heltid
 • Bransje:
  Offentlige tjenester og forvaltning
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Fylke:
  TROMS OG FINNMARK
 • Arbeidssted:
  STORSLETT
 • Land:
  NO
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  4092524
 • Se her for andre jobber fra Nordreisa kommune