Ledig stilling

Eigersund kommune

Brannkonstabler deltid 

Offentlig forvaltning

Vi trenger deg som kan kombinere din daglige jobb med en deltidsstilling som brannkonstabel, og sørge for at ditt lokalsamfunn forblir et trygt og sikkert sted.

Vi trenger nå å styrke beredskapsavdelingen med flere brannkonstabler deltid ettersom beredskapsavdelingen fra 1.1.2023 vil være organisert med vaktlag bestående av heltidsansatte innenfor ordinær arbeidstid (07:30-15:00) på hverdager. Utenom ordinær arbeidstid er beredskapen organisert som dreiende vakt med vaktlag bestående av utrykningsleder og brannkonstabler deltid. Brannkonstabelstillingen er 2% og utgjør 40 arbeidstimer i året. Disse timene brukes til opplæring, øvelser, fysisk test, møter og forefallende arbeid. Utrykninger i forbindelse med brann og ulykker kommer i tillegg. 

Brannkonstabler deltid inngår i beredskapsavdelingen og vil bli tillagt beredskapsvakt (hjemmevakt). Beredskapsvaktene gjennomføres som ukevakter (man-man) i 4-delt turnus. Utenom vaktukene skal det bæres radio/kommunikasjonsutstyr uten tilstedeværelsesplikt, men der en likevel skal møte ved mottatt alarm.

Arbeidsoppgaver:

 • Brann- og redningsinnsats
 • Delta på obligatoriske øvelser og opplæring
 • Bidra i brannvesenets HMS arbeid 

Kvalifikasjoner:

Det stilles noen formelle krav til stillingen. Søkere med manglende formelle kvalifikasjoner kan bli vurdert, men må da forplikte seg til å kunne stille egen tid til disposisjon for kursing og nødvendig opplæring i brannvesenets regi

 • Av beredskapshensyn er det krav om at stillingsinnehaver er bosatt i Eigersund kommune innenfor 4 minutter fra brannstasjonen på Langholmen, dette for å innfri brann- og redningsvesen forskriften sine krav til utrykningstid til brann
 • Minimum førerkort klasse B, men BE, C eller CE er ønskelig
 • Kompetansebevis for utrykningskjøring (kode 160)
 • Godkjent røykdykker
  • Røykvernkurs
  • Godkjent helsekontroll
  • Årlig varmdykk og kalddykk

   

 • Yrkesutdanning for brannkonstabel (Deltid)
 • Være fysisk og psykisk skikket til en utfordrende og krevende tjeneste, og med holdninger som er godt forenlige med brann- og redningsvesenet oppgaver 
 • Den/de som ansettes må gjennomgå og bestå godkjent helseundersøkelse hos vår bedriftslege, fysisk test, samt legge frem godkjent politiattest


Personlige egenskaper:

Det er viktig med de rette personlige egenskapene, og dette vil derfor bli vektlagt. Du bør være:

 • God til å samarbeide, være tilpasningsdyktig og bidra til god lagånd
 • Praktisk anlagt og løsningsorientert
 • Evne til å beholde roen i stressende arbeidssituasjoner 
 • Lærevillig og interessert i kontinuerlig faglig utvikling
 • Beherske norsk skriftlig og muntlig godt

Det må i tillegg være klarert med hovedarbeidsgiver at det aksepteres å delta i brann- og redningsarbeid.


Vi tilbyr:

 • Et spennende og utfordrende arbeid
 • Opplæring og kurs
 • Gode pensjons- og forsikringsordninger
 • Lønn og arbeidsvilkår etter avtale