• Bedrift
  Rana kommune
 • Søknadsfrist
  31.01.2022
 • Sted:
  MO I RANA
 • Stillingsfunksjon:
  Vikariat
 • Stillingstype:
  Skift / turnus / arbeidstidsordning
 • Bransje:
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Fylke:
  NORDLAND
 • Arbeidssted:
  MO I RANA
 • Land:
  NO
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  4329726
 • Se her for andre jobber fra Rana kommune

Brannkonstabel (Tilkallingsvikarer)

Rana kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Rana brann og redning søker:

 • Tilkallingsvikarer brannkonstabel

Periode: 2022, med mulighet for forlengelse.

For tiden er seksjonen organisert slik under brannsjef:

 • Avdelingsleder forebyggende, 8 faste stillinger og 1 lærling
 • Avdelingsleder beredskap, 24 stillinger og 2 faste vikarer

Arbeidet vil i hovedsak bestå av:

 • Utrykninger i forbindelse med brann- og redningsoppgaver, også til sjøs
 • Utrykninger i forbindelse med akutt forurensning
 • Utrykninger i forbindelse med vannskader/restverdiredning
 • Øvelser og opplæring, internt og eksternt
 • Obligatorisk fysisk trening
 • Drifts og vedlikeholdsoppgaver

Tilkallingsvikarer brannkonstabler vil også bli tillagt annet arbeid.

Av søkerne krever vi at de har:

 • god helse- og fysikk som minst tilfredsstiller våre opptakskrav
 • plettfri vandel
 • førerkort klasse B
 • Relevant fagbrev/yrkespraksis eller 3-årig VG skole.
 • Være svømmedyktig

Av søkerne ønsker vi at de har:

 • Grunnleggende datakunnskaper
 • Gode samarbeidsevner, serviceinnstilt og løsningsorientert
 • brannkonstabelutdanning
 • kompetansebevis for utrykningskjøring og førerkort klasse C, BE.
 • Erfaring fra beredskapsarbeid (f. eks andre nødetater, forsvaret, hjelpeorganisasjoner).
 • Teoretisk/ teknisk utdannelse som er tilpasset Brann- og redningsetatens arbeids- og ansvarsområder.

Aktuelle søkere innkalles til ulike tester før et evt. personlig intervju.

Tester:

 • Røykdykkertest
 • Høydetest
 • Klaustest 

De to siste referanser må oppgis. Aktuelle søkere blir innkalt til intervju.

Stillingskode og lønn fastsettes på grunnlag av utdanning, lønnsansiennitet og intern lønnsstruktur. Lønnsansiennitet beregnes ut fra vitnemål og attester, som legges ved søknaden. Det gis tillegg for relevant tilleggs-/videreutdanning.

Vitnemål og attester må legges ved i søknaden. Vitnemål fra utenlandske høyskoler/universiteter må være NOKUT-godkjent.

Politiattest skal fremskaffes først når søkeren har fått tilbud om stilling. Stillingen tilbys under forutsetning av at attesten ikke viser anmerkninger som enten fører til utelukkelse fra ansettelse, eller at søker finnes uegnet etter Rana kommunes vurderinger.

Rana kommune praktiserer mer offentlighet. I henhold til Offentlighetsloven §25 kan opplysninger om søker bli offentliggjort selv om søker ber om anonymitet.

Spørsmål knyttet til stillingen og ansettelsesprosessen kan rettes til brannsjef Frode Thomassen tlf.: 952 54 148 eller epost  frode.thomassen@rana.kommune.no 

Søknad skal sendes via elektronisk søknadsskjema, se link på denne side.

Søknadsfrist: 31.01.2022

 
 • Bedrift
  Rana kommune
 • Søknadsfrist
  31.01.2022
 • Sted:
  MO I RANA
 • Stillingsfunksjon:
  Vikariat
 • Stillingstype:
  Skift / turnus / arbeidstidsordning
 • Bransje:
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Fylke:
  NORDLAND
 • Arbeidssted:
  MO I RANA
 • Land:
  NO
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  4329726
 • Se her for andre jobber fra Rana kommune