• Bedrift
  Halden kommune
 • Søknadsfrist
  01.04.2023
 • Heltid/Deltid
  Heltid
 • Bransje
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring
  Ønskelig
 • Adresse
  1771, HALDEN
  HALDEN
  Norge
 • Antall stillinger
  1
 • karriere-kode
  5018454
 • Se her for andre jobber fra Halden kommune
Ledig stilling

Halden kommune

Brannkonstabel sommervikar

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Halden Brannvesen søker etter sommervikarer for sommerferien 2023. Vi søker etter personer som kan gå inn på turnus fra uke 25 og til og med uke 33. De vil følge et vaktlag gjennom sommeren. Turnusen er 24 timers vakter i ukedager og 48 timers helgevakt hver fjerde helg. Totalt 7 døgn i løpet av 4 uker.

Vi ønsker å finne personer som har erfaring fra brann og redningstjeneste. De vil da fungere som røykdykkere etter en internopplæring hos oss. Lengden på internopplæringen avgjøres av kompetansen og erfaringen til søker.

For å søke må man minimum kunne jobbe 6 uker i sommerferie perioden. Søknader som ikke tilfredsstiller dette kravet, vil bli forkastet. Søkere som kan jobbe alle 9 ukene vil bli prioritert. Husk å informere om dette i søknaden.

Søknader vil vurderes etter hvert som de kommer inn til oss, og aktuelle kandidater vil tas inn til test og intervju fortløpende, inntil vi finner de riktige kandidatene.

 

Stillingens arbeidsområder/oppgaver:

Utføre de arbeidsoppgaver som er tillagt brannvesenet ifølge Brann- og eksplosjonsvernlovens bestemmelser, samt de arbeidsoppgaver som følger av kommunens bestemmelser

Ønskede kvalifikasjoner og utdanning:

 • Minimum to års arbeidserfaring.

 • Brann – og redningsteknisk utdanning og/eller praksis
 • Røykdykkerkompetanse
 • Førerkort klasse C
 • Førerkort kode 160
 • Båtførerbevis.
 • Førerkort klasse B i minimum 2 år.

Svømmedyktig og trygg i vann, helst ha erfaring med overflateredning.

Det vil bli lagt stor vekt på personlig egnethet ved tiltredelse.

Tilfredsstillende helse med dokumentert legeattest for røykdykkere må fremvises før ansettelse.

En må bestå de fysiske testene som kreves for røykdykking før tiltredelse.

 

Aktuelle søkere vil bli innkalt til testdager og intervju etter gjeldende regler i Halden brannvesen.

 

Generelle betingelser:

Pliktig medlemsskap i offentlig tjenestepensjonsordning med 2%. 

Lønn i hht lov og avtaleverk

 

Søknad sendes:

Søknad med CV sendes elektronisk via knappen "Send søknad". 
Ved behov for veiledning ved utfylling av elektronisk søknad, kontakt Halden kommunes servicesenter.

Vi ber alle søkere vedlegge dokumentasjon på utdanning og attester på arbeidserfaring for å dokumentere kvalifikasjoner som fremkommer i CV og som grunnlag til lønnsfastsettelse. Ansiennitet blir vurdert og fastsatt basert på vedlagt dokumentasjon

Dersom det går fram av din søknad at du ønsker konfidensiell behandling, gjør vi oppmerksom på at opplysninger om søker kan gjøres offentlig, selv om søker selv har bedt om konfidensiell behandling. Søker vil da få informasjon om dette - jfr. Offentleglova §25.
Som søker til en offentlig stilling har også du krav på å få tilgang til utvidet søkerliste med informasjon om øvrige søkere.

 

Åpenhet - Tillit - Respekt - Redelighet

 

 • Bedrift
  Halden kommune
 • Søknadsfrist
  01.04.2023
 • Heltid/Deltid
  Heltid
 • Bransje
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring
  Ønskelig
 • Adresse
  1771, HALDEN
  HALDEN
  Norge
 • Antall stillinger
  1
 • karriere-kode
  5018454
 • Se her for andre jobber fra Halden kommune