• Bedrift
  Kongsberg kommune
 • Søknadsfrist
  09.04.2023
 • Heltid/Deltid
  Heltid
 • Ansettelsesform
  Fast
 • Bransje
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring
  Ønskelig
 • Adresse
  3616, KONGSBERG
  KONGSBERG
  Norge
 • Antall stillinger
  1
 • karriere-kode
  5073422
 • Se her for andre jobber fra Kongsberg kommune
Ledig stilling

Kongsberg kommune

Brannkonstabel 100%

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Om seksjonen
Brann- og redningstjenesten er en seksjon i Kongsberg Kommune med 59 ansatte og har et brutto driftsbudsjett på ca 33 mill. Seksjonen er organisert i tre avdelinger; administrasjon, beredskap og forebyggende. Seksjonen disponerer 2 brannstasjoner; Kongsberg brannstasjon og Hvittingfoss brannstasjon.

Kort om stillingen
Ved Kongsberg brannstasjon er det ledig 2-3 stillinger som brannkonstabel i 100% stilling, med tiltredelse 1. september eller etter nærmere avtale.

Vi tilbyr

 • et aktivt og positivt arbeidsmiljø
 • varierte og utfordrende arbeidsoppgaver
 • en utviklingsorientert arbeidsplass
 • samfunnsnyttig og ansvarsfullt arbeid


Innhold i stillingen

 • utrykninger til branner, ulykker og andre akutte hendelser til lands og til vanns
 • hjelpetjenester og andre "ikke-akutte" oppdrag
 • røyk- og kjemikaliedykkertjeneste
 • redningsdykkertjeneste og overflateredning
 • redningstjeneste ved ulykker o.l
 • RVR-tjeneste (restverdiredning)
 • øvelser
 • fysisk trening
 • daglige gjøremål som vedlikehold av brannstasjon og brannvesenets utstyr og materiell
 • andre oppgaver kan bli tillagt stillingen
 • stillingen innebærer uniformsplikt etter reglement


Krav og ønsker til deg
Søkeren må inneha følgende kvalifikasjoner:

 • relevant kompetanse og/eller arbeidserfaring
 • minimum 2 års arbeidserfaring i 100% stilling
 • førerkort for motorkjøretøy klasse B, uavbrutt i minimum 2 år
 • førerkort for motorkjøretøy klasse C1E og C (må være på plass ved tiltredelse)
 • god helse (godkjent helseattest for røyk- og vanndykker må fremlegges før tiltredelse)
 • bestå virksomhetens krav til fysisk test
 • beherske norsk skriftlig og muntlig
 • godkjent politiattest, ikke eldre enn 3 mnd (leveres ved tilbud om jobb)
 • bo-avstand til fast bopel max 20 minutters kjøretid fra brannstasjonen. ("Gule sider" legges til grunn) 


Det er videre ønskelig at søkeren har følgende kvalifikasjoner:

 • relevant utdanning, som fagbrev, svennebrev eller tilsvarende
 • kompetansebevis for utrykningskjøring (kode 160)
 • røykdykkerkompetanse
 • redningsdykkersertifikat, klasse R
 • båtførerbevis

Ved tilsettingen vektlegges beskrivelser og personlige egenskaper som initiativ, samarbeidsevne, positiv og utadvendt , praktisk og løsningsorientert, gode holdninger, samt egnethet for yrket.
Evt mangler ift overnevnte krav må den som ansettes få på plass for egen kostnad.
Søkere som ikke oppfyller kravet til bo-avstand når søknad leveres, må forklare i søknaden hvordan man tenker å oppfylle kravet ved en evt ansettelse.
Evt ikke godkjent politiattest, helseattest for røyk- og vanndykker, og/eller mangel på førerkort klasse C vil være til hinder for gjennomføring av ansettelsen.

 

Annet

Kravet til bo-avstand til fast bopel gjelder fra Kongsberg brannstasjon, Sportsveien 6, Kongsberg ("Gule sider" legges til grunn). Dette kravet har bakgrunn i "Veiledning til Brann- og redningsvesenforskriften, §13".

Det kreves at forhold knyttet til verneplikt og førstegangstjeneste er avklart.

 

Arbeidstakere tilsettes i Kongsberg kommune, med lønns- og arbeidsvilkår i henhold til gjeldende avtaleverk.

Det stilles krav til norskkunnskaper, skriftlig og muntlig, ved ansettelse. Dersom det kan trekkes i tvil om søkere har de nødvendige norskkunnskaper, skal vedkommende kunne dokumentere sin kunnskap ved bestått språkprøve nivå B2 eller tilsvarende før evt ansettelse.

I henhold til gjeldende lov- og regelverk må signert taushetserklæring leveres før tiltredelse. For stillinger med krav om politiattest og egenerklæring tuberkulose/MRSA , skal også dette leveres før tiltredelse.

 

Informasjon om testene som blir gjennomført ved opptak finnes på www.kongsberg.kommune.no/artikkel/jobb-hos-oss-. Teoretiske, fysiske og praktiske tester, samt intervju vil finne sted i Kongsberg for aktuelle søkere i uke 18 og 19.

 

Søknad

Vi ber om at søkere benytter vårt elektroniske søknadsskjema. Vennligst fyll ut søknaden så fullstendig som mulig. Attester og vitnemål tas med til et eventuelt intervju.

Det vil etter søknadsfristens utløp utarbeides en offentlig søkerliste. Søkere som ønsker å være unntatt offentlighet må begrunne dette særskilt. Begrunnelsen vil bli vurdert i forhold til reglene i Offentleglova. Hvis det etter kommunens vurderinger ikke foreligger en særskilt grunn, vil søkeren bli offentliggjort. Søker vil i et slikt tilfelle bli kontaktet på forhånd.

 

Kvinner oppfordres til å søke!

  

 

 • Bedrift
  Kongsberg kommune
 • Søknadsfrist
  09.04.2023
 • Heltid/Deltid
  Heltid
 • Ansettelsesform
  Fast
 • Bransje
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring
  Ønskelig
 • Adresse
  3616, KONGSBERG
  KONGSBERG
  Norge
 • Antall stillinger
  1
 • karriere-kode
  5073422
 • Se her for andre jobber fra Kongsberg kommune