Ledig stilling

Røros kommune

Branninspektør - leder forebyggende enhet

Kort om stillingen

Vi har en ledig stilling som branninspektør - leder forebyggende enhet ved Rørosregionen brann og redning. 

Om oss

Rørosregionen brann og redning har ansvaret for brann og redningstjenesten for kommunene Holtålen, Tydal, Røros og Os i Innlandet. Røros kommune er vertskommune for tjenesten. Regionen dekker et stort areal på 5535 km2 og det bor 10 130 personer i våre kommuner. Spesielt kan nevnes at vi har ansvar for den verneverdige trehusbebyggelsen i Røros, som er på Unescos verdensarvliste og er sikret med et eget omfattende bybrannanlegg, Vi er store hyttekommuner og Bergstaden Røros har et stort antall turister og større arrangementer gjennnom hele året. 

Kvalifikasjoner
 • Bachelor ingeniørfag, annen relevant høgskoleutdanning eller særskilt brannteknisk utdanning på samme nivå. Særlig relevant utdanning kan erstatte formell utdannelse
 • Lederutdanning vil bli vektlagt og er ønskelig
 • Førerkort kl B
 • Kode 160 er ønskelig
 • Krav til bestått befalsutdanning trinn 3/ledelse nivå D. Kan gjennomføres på et senere tidspunkt etter avtale med brannsjef
 • Yrkesutdanning i forebyggende brannvern. Kan gjennomføres på et senere tidspunkt etter avtale med brannsjef
Arbeidsoppgaver og ansvar
 • Faglig og administrativ leder med personalansvar for forebyggende enhet
 • Samordne og koordinere enhetens oppgaver med andre enheter til det beste for regionen og innbyggerne
 • Ha særskilt ansvar for utvikling og vedlikehold av bybrannanlegget i den verneverdige trehusbebyggelsen i Røros
 • Utarbeide, vedlikeholde og kvalitetssikre realistiske planer for forebyggende oppgaver og aktiviteter herunder ROS analyse og forebyggende analyse
 • Følge opp brann- og eksplosjonsvernlovens krav om gjennomføring av informasjons- og motivasjonstiltak, lage planer og sette mål
 • Fokus på risikogrupper og hvordan vi når disse med forebyggende tiltak
 • Sørge for at tilsyn gjennomføres i tråd med frekvensen som er fastsatt ut fra risikovurdering og følger offentlige krav til saksbehandling
 • Systematisk forbedringsarbeid slik at arbeidsoppgaver følger krav i helse-, miljø- og sikkerhetslovgivningen
 • Samarbeide med og gjennomføre forebyggende oppgaver og tilsyn med aktuelle samarbeidspartnere
 • Sitte brannsjefens ledergruppe 
 • Deltakelse i ordning for overordnet vakt/innsatsleder i brannvesenet
 • Budsjett og økonomirapportering 
Personlige egenskaper
 • Personlig egnethet vektlegges
 • Gode samarbeids- og kommunikasjonsevner
 • Være tydelig og motiverende 
 • Stor gjennomføringsevne og beslutningsdyktighet
 • God på relasjons- og nettverksbygging
 • Erfaring fra ledelse og evne til å bidra i omstilling og endring
Vi kan tilby
 • Godt faglig og sosialt arbeidsmiljø
 • Lønn etter kvalifikasjoner
 • Mulighet for å trene i arbeidstiden med eget trimrom
 • Ny brannstasjon og fremtidsrettede lokaler, som er en del av nytt beredskaps- og responssenter i Røros
 • Konkurransedyktig pensjonsordning
 • Vi kan være behjelpelig med å finne bolig til tilflyttere
Hvordan søker du?

Røros kommune benytter seg av et elektronisk søknadssystem, les mer om dette på kommunens nettside under «Ledige stillinger». CV og søknad skal fylles ut direkte i systemet, ikke kun legges ved som vedlegg. Relevant dokumentasjon som arbeidsattester, vitnemål o.l. skal legges ved i søknaden. Dersom du ikke har mulighet til å legge ved dokumentasjon elektronisk, ber vi at du tar den med til eventuelt intervju. 

I samsvar med offentlighetsloven § 25 gjør vi oppmerksom på at opplysninger om søkere kan offentliggjøres, selv om det er bedt om konfidensiell behandling. Søkere vil i tilfelle bli forhåndsvarslet om dette.

Røros kommune er en inkluderende arbeidslivsbedrift som ønsker mangfold. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uansett alder, kjønn, etnisitet og funksjonsnedsettelser.