Ledig stilling

Tønsberg kommune

Boligkonsulent - Vikariat

Offentlig forvaltning

Tønsberg kommunale Eiendom (TkE) har ansvar for forvaltning, drift og vedlikehold av Tønsberg kommunes bygningsmasse, bestående av 270.000 m2 formålsbygg og ca. 1050 boliger. Virksomheten har 200 ansatte og hovedkontor på Gunnarsbø.

 

Boligkonsulent 100% stilling - vikariat

Det er ledig et vikariat fra 01.02.2023 - 30.09.2023 som boligkonsulent grunnet utvidet pappapermisjon ved Boligkontoret, virksomhet Tønsberg kommunale Eiendom (TkE). Vi søker etter en person med erfaring fra boligforvaltning.

 

Hovedarbeidsoppgaver

 • Husvertfunksjon for kommunale utleieboliger
 • Inngåelse og fornyelser av husleiekontrakter/avslutning av leieforhold
 • Klagebehandling
 • Ulik informasjon til målgruppen
 • Koordinasjonsrolle mellom leietakere og driftsavdelingen

Ønskede Kvalifikasjonser

 • Erfaring med boligforvaltning og utleie
 • Relevant arbeidserfaring
 • Gode kommunikasjonsferdigheter i norsk og engelsk (muntlig og skriftlig)
 • Gode datakunnskaper
 • Erfaring fra arbeid med mennesker i en sårbar situasjon
 • Være selvgående

Personlig egnethet vektlegges

Vi tilbyr:

 • Interessante og varierte arbeidsoppgaver i et godt faglig miljø
 • Hyggelige kollegaer og en god arbeidsplass
 • Fleksibel arbeidstidstid
 • Lønn etter avtale. Fra lønn trekkes 2% innskudd til pensjonsordning

Søkerlister med opplysninger om navn, alder, stilling eller yrkestittel og bosted- eller arbeidskommune for hver søker er offentlig i hht Offentlighetsloven. Det kan gjøres unntak dersom søker anmoder om dette og grunngir dette i søknaden. Dersom anmodningen ikke tas til følge vil søkeren varsles om dette.

Kommunen ber aldri om kontaktinformasjon eller kontoopplysninger i rekrutteringsfasen, verken over SMS, e-post eller i brev via Digipost.