Ledig stilling

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Tønsberg kommune

Boligkonsulent/bosetter

Offentlig forvaltning

Tønsberg Læringssenter er en virksomhet som tilbyr opplæring og kvalifisering av voksne innbyggere Tønsberg og Færder kommune, som har rettigheter etter integreringsloven og/eller opplæringsloven. Inntak arbeid og oppfølging (IAO) har ansvaret for introduksjonsprogrammet, og har 13 medarbeidere som arbeider i team. Introduksjonsprogrammet er rettet mot nybosatte flyktninger, med mål om kvalifisering eller utdanning.

Vi trenger en midlertidig stilling i 100%, ganske umiddelbart i 12 mnd. med mulighet for forlengelse. Stillingen skal bistå med oppfølging av boliger, leiekontrakter og bosetting av flyktninger. Det vil kunne bli lagt programveilederoppgaver til stillingen.

Det ønskes erfaring med boligforvaltning, og oppfølging av flyktninger, og også gjerne med fagsystemer tilpasset dette. Tønsberg kommune vil bosette 210 flyktninger i 2022. Det er usikkert med antallet for 2023. Stillingen vil derfor kunne endre seg over tid.  

Hovedarbeidsoppgaver

 • Boligkonsulent
 • Bosetter
 • Programveileder

Kvalifikasjonskrav

 • Minimum 3 årig høyskole
 • Erfaring med boligforvaltning, avtalerett og husleieloven.
 • Erfaring fra arbeidsfeltet bosetting av flyktninger og programveileder i introduksjonsprogrammet
 • Erfaren i fagprogram
 • Gode Excel kunnskaper
 • Erfaring på digitale møter
 • Førerkort og kunne disponere egen bil

Ønskede kvalifikasjoner

 • Omgjengelig og trygg på seg selv
 • Evne til å lede deltakere i mindre grupper
 • Evne til å skape profesjonelle relasjoner som gir trygghet.
 • Selvstendig og målrettet
 • Gode samarbeidsevner, og relasjonsbygger
 • Like høyt arbeidstempo, gode resultater og dele erfaringer i team.
 • Det er en fordel å kunne kommunisere på flere språk

Personlig egnethet vektlegges.

Innvandrere oppfordres til å søke

Vi tilbyr:

 • Tarifflønn. 7168 sosialkurator. 7710 ved 240 studiepoeng eller mer.  
 • Gode forsikrings- og pensjonsordninger. Ytelsespensjon
 • flexitid
 • Et godt mestringsklima, og profesjonelt reflekterende arbeidsmiljø

Søkerlister med opplysninger om navn, alder, stilling eller yrkestittel og bosted- eller arbeidskommune for hver søker er offentlig i hht Offentlighetsloven. Det kan gjøres unntak dersom søker anmoder om dette og grunngir dette i søknaden. Dersom anmodningen ikke tas til følge vil søkeren varsles om dette.

Kommunen ber aldri om kontaktinformasjon eller kontoopplysninger i rekrutteringsfasen, verken over SMS, e-post eller i brev via Digipost