Detaljer

 • Bedrift
  Trondheim Kommune
 • Søknadsfrist
  22.10.2020
 • Sted:
  TRONDHEIM
 • Stillingstype:
  Heltid
 • Bransje:
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Fylke:
  TRØNDELAG
 • Arbeidssted:
  TRONDHEIM
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  3208744
 • Se her for andre jobber fra Trondheim Kommune

Boligkonsulent

Ved Helse- og velferdskontor Lerkendal er det fra 1. november 2020 ledig en fast 100 prosent stilling som boligkonsulent. 

Boligsosialt team ved Helse- og velferdskontor Lerkendal har ansvaret for tildeling av Trondheim kommunes 4000 utleieboliger. Boligkonsulenten inngår i det boligsosiale teamet på enheten, og teamet har boligtildeling og bomiljø som kjerneoppgaver. Stillingen vil være innenfor boligtildeling, men fordeling av oppgaver i teamet, kan gjøre at bomiljøoppgaver må påregnes. 

Helse- og velferdskontoret (HVK) er veien inn til kommunens helse- og velferdstjenester for voksne. Vi tar i mot henvendelser fra publikum ved oppmøte og på telefon, informerer, kartlegger ressurser og bistandsbehov, tar beslutninger og fatter enkeltvedtak på vegne av kommunen om hvilke tjenester som skal innvilges. HVK er også koordinerende enhet i Trondheim kommune og har ansvar for at tjenester til mennesker med behov for langvarige sammensatte tjenester er koordinert, og vi bruker mye tid på samhandling med andre aktører i hjelpeapparatet. Vi har et bredt virkeområde med sterkt fokus på tverrfaglig teamarbeid i saksbehandlingen, det forventes at man tilegner seg kunnskap og bidrar på hele kontorets virkeområde.

Arbeidsoppgaver
 • Tildele boliger i henhold til vedtak med utgangspunkt i kommunens retningslinjer og prioriteringsnøkkel.
 • Oppgaver i tilknytning til tildelingsprosessen, herunder inngåelse av husleiekontrakt.
 • Delta i møter for å finne løsninger i komplekse saker.
 • Dialog med ledere i boliger som skal ta imot ny beboer.
 • Gjennomføre hjemmebesøk, gi informasjon, råd og veiledning i boligspørsmål.
 • Utstrakt samarbeid med aktuelle interne og eksterne samarbeidspartnere.
 • Delta i utviklingsarbeid i enheten.
Kvalifikasjoner

Vi krever at du har følgende kvalifikasjoner:

 • Bachelor i vernepleie eller sosialt arbeid.
 • Erfaring fra forvaltningsarbeid/saksbehandling.
 • Erfaring fra praktisk sosialfaglig arbeid.
 • Ønskelig med kjennskap til boligsosialt arbeid i kommunal sektor.
 • Kjennskap til, og kunnskap om kommunens tjenesteapparat/samarbeidspartnere.
 • Ønskelig med kjennskap til kommunens boligmasse.
 • God kunnskap om aktuelle lover og forskrifter.
 • Generelt gode IT-ferdigheter.
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne.
Personlige egenskaper

Vil vektlegges høyt i vurderingen

 • Du er tilpasningsdyktig og løsningsorientert.
 • Du håndterer stort arbeidspress og stressende situasjoner.
 • Du evner å stå i konfliktfylte situasjoner.
 • Du har evne til å arbeide selvstendig og strukturert.
 • Du er målbevisst og resultatorientert.
 • Du bidrar til et godt arbeidsmiljø, er samarbeidsvillig og fleksibel.
 • Personlig egnethet vil bli tillagt stor vekt.
Vi tilbyr
 • Arbeidssted i nye lokaler i Trondheimsporten.
 • Faglige utfordringer og spennende arbeidsoppgaver.
 • Utviklingsmuligheter.
 • Inspirerende og positivt arbeidsmiljø.
 • Fleksibel arbeidstid.
 • Lønn etter sentrale avtaler og Trondheim kommunes lokale avtaler.