Ledig stilling

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Sandnes kommune

Bogafjell ungdomsskole søker etter lærer!

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

August 2020 åpnet vi en flunkende ny ungdomsskole på Bogafjell i Sandnes. Den nye ungdomsskolen vil bli en U-18 skole (6 paralleller), og ha opp i mot 50 ansatte og mellom 400 og 450 elever. I år har vi 43 ansatte og 370 elever fordelt på 8.- og 9.- og 10. trinn.

 Vi tenker kvalitet i alle ledd og ser på profesjonsutvikling som en nødvendighet for å styrke forutsetningene for elevenes læring, danning og utvikling. Vi bruker Lesson study som metode for profesjonsutvikling. Sammen vil vi jobbe målrettet for å skape skolehverdager der elevene opplever medskaping, mestring og lærelyst og samtidig rustes til å møte fremtidens utfordringer. 

Vi søker etter lærer med kompetanse i kunst og håndverk, norsk, matte, naturfag. Vikariat med mulighet for fast ansettelse. 

Arbeidsoppgaver:

Undervisning som faglærer 

Kvalifikasjoner:

 • Du har godkjent undervisningskompetanse for ungdomstrinnet.
 • Formell lærerutdanning i ett eller flere av fagene det søkes etter.
 • Det er ønskelig at du har undervisningserfaring. 
 • Gode norskkunnskaper, både muntlig og skriftlig.
 • Personlige egenskaper blir vektlagt. 
 • Tilfredsstillende politiattest er en forutsetning for ansettelse. Denne skal ikke legges ved søknaden, men må leveres snarest etter tilbud om ansettelse og før tiltredelse.
 • I denne stillingen kreves det at du leverer egenerklæring for tuberkulose før tiltredelse. 

Personlige egenskaper:

 • Du har god orden og oversikt.
 • Vi søker en autoritativ lærer som er engasjert og utviklingsorientert. 
 • Må være god på å samarbeide med andre, og kunne kommunisere både med elever, foreldre og kollegaer.
 • Du er bevisst på egne holdninger og verdier.
 • Du er ambisiøs på elevenes og skolens vegne.
 • Du takler stressende situasjoner på en god måte.
 • Du er selvstendig.
 • Du er god på å skape relasjoner til ungdom og voksne.
 • Du har gode formidlingsevner.

Vi tilbyr:

 • Et godt og stabilt læringsmiljø for elevene
 • Et godt arbeidsmiljø på en ny og flott skole. Du får være en del av et fremoverlent personale som liker å være i utvikling. 
 • Veiledning for nyutdannede
 • En utviklende og lærende arbeidsplass med et godt arbeidsmiljø
 • Stimulerende arbeid med ungdom 
 • Samarbeid med dyktige og engasjerte lærere 
 • Vi har hjem-jobb-hjem-avtale som gir rabatt på buss, tog og ferje. 

Lønn/pensjon:
Lønn og arbeidsvilkår etter gjeldende avtaleverk
God pensjonsordning i Statens Pensjonskasse (SPK)