Ledig stilling

Helse Sør-øst RHF

Blir du motivert av å skape forbedring? Vi søker en kvalitetsrådgiver 

Offentlig forvaltning

Oslo universitetssykehus (OUS) er en arbeidsplass med svært gode muligheter for både faglig og personlig utvikling. For å kunne møte dagens og fremtidens utfordringer, trenger vi dyktige og engasjerte medarbeidere. Vi er en utviklende arbeidsplass som skal ivareta både pasientene, pårørende og ansatte, og på den måten kan vi leve opp til vår visjon; Sammen med pasientene skaper vi morgendagens behandling".

Medisinsk-teknologisk avdeling (MTA) i OUS er Norges største medisinsk-teknologiske sykehusmiljø med i overkant 100 ansatte. MTA er sykehusets fagavdeling for medisinsk teknologi, og har det overordnede ansvaret for alt medisinsk-teknisk utstyr (MTU) i sykehuset, for tiden i underkant av 40 000 utstyrsenheter med en samlet verdi i størrelsesorden 4 milliarder kroner. I tillegg til forskning på internasjonalt nivå innenfor medisinsk teknologi, har MTA fokus på hele livsløpet til det medisinsk-tekniske utstyret fra behovskartlegging til kassasjon. Avdelingen er representert på OUS-lokasjonene Aker, Radiumhospitalet, Rikshospitalet og Ullevål, og er delt inn i 8 seksjoner: Analyse, utvikling og nye OUS, Økonomi og kvalitet, Plan og anskaffelse, Forskning og utvikling, MTU-IKT, Service og forvaltning bilde, Service og forvaltning lab og Service og forvaltning MTU. Medisinsk teknologi er et fagfelt i rask utvikling med høye krav til kompetanse for de som arbeider med MTU.

MTAs visjon: «Vi skal levere medisinsk teknologi til pasientenes beste».
 
Seksjon for Økonomi og kvalitet er en nyopprettet seksjon med 9 stillinger, og ivaretar oppgaver på tvers av seksjonene i avdelingen. Det er også tett samarbeid med sykehusets kliniske avdelinger og personell, samt eksterne leverandører av utstyr og IKT-tjenester. Oppgavene omfatter blant annet økonomi, kvalitet, kompetanseutvikling, generell administrasjon, forvaltning av serviceavtaler for MTU, og oppfølging av system for forvaltning/drift/vedlikehold av MTU. Seksjonen er også involvert i ulike prosjekter som ikke direkte gjelder anskaffelser av MTU. Seksjonen er i utvikling, og omfanget av oppgaver endres i tråd med avdelingens behov.

Seksjon for Økonomi og kvalitet søker etter kvalitetsrådgiver.

Formål med kvalitetsarbeidet i MTA er å bidra til at medisinsk-teknologisk utstyr anskaffes, driftes og forvaltes til beste for pasienter og ansatte, og i tråd med lover og forskrifter for området. Kvalitetsarbeidet omfatter også arbeid med utvikling og oppfølging av kompetanseplaner samt HMS og arbeidsmiljø. Kvalitetsrådgiveren vil få en viktig rolle i videreutvikling og gjennomføring av kvalitetsarbeid rundt MTU, både internt i avdelingen og i samarbeid med andre avdelinger og samarbeidspartnere. Arbeidsoppgavene vil vurderes opp mot aktuelle kandidaters bakgrunn, erfaring og kompetanse.

Intervjuer kan starte før søknadsfristen har gått ut. Kun kandidater som søker via Webcruiter vil bli vurdert.

Oslo universitetssykehus er en arbeidsplass med stort mangfold. Det mener vi er helt avgjørende for å løse de oppgavene som kreves av oss. Vi ønsker derfor at dette mangfoldet skal gjenspeiles blant søkerne til våre stillinger og oppfordrer alle til å søke uavhengig av hvem du er og hvilken bakgrunn du har. 

Kvalifikasjoner:

 • Kjennskap til kvalitetsarbeid og kvalitetsystemer
 • Erfaring med sykehus og medisinsk teknologi anses som en fordel
 • Relevant høyere utdanning - minimum bachelor
 • Relevant arbeidserfaring
 • Erfaring og interesse for kvalitet- og forbedringsarbeid
 • Det er ønskelig med kunnskap og erfaring med prosjektarbeid, både som leder og deltager
 • God evne til å uttrykke deg skriftlig på norsk
 • God kunnskap i bruk av MS Office, spesielt Word og Excel

Personlige egenskaper:

 • Evner å jobbe nøyaktig, strukturert og selvstendig
 • Ansvarsfull og initiativrik
 • Positiv og løsningsorientert
 • Er fortrolig med administrative oppgaver
 • Bidrar til et godt arbeidsmiljø
 • Trives med å jobbe i en stor og kompleks organisasjon  

Vi tilbyr:

 • En arbeidsplass i hjertet av Oslo, med et arbeidsmiljø preget av tillit, åpenhet og respekt
 • Spennende og meningsfylte arbeidsoppgaver som dekker et viktig samfunnsoppdrag
 • Fleksibel arbeidstid med varierende og utfordrende arbeid der du selv har gode muligheter til å påvirke din egen arbeidshverdag
 • En trygg arbeidsplass med god kollega- og lederstøtte
 • Et hyggelig arbeidsmiljø som vektlegger samarbeid, arbeidsglede og faglig fokus
 • Gode muligheter for faglig og personlig utvikling
 • Lønn etter avtale