• Bedrift
  Forsvaret
 • Søknadsfrist
  02.08.2021
 • Sted:
  LODDEFJORD
 • Stillingstype:
  Heltid
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Fylke:
  VESTLAND
 • Arbeidssted:
  LODDEFJORD
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  3956387
 • Se her for andre jobber fra Forsvaret

Bli vår nye instruktør på Europas råeste militære treningsanlegg!

Forsvaret

Sjøforsvarets idretts- og treningssenter (SITS) har det helhetlige ansvaret for oppfølgingen av militær idrett og trening (MIT) i Sjøforsvaret. Primæroppgaven er å støtte operative avdelinger og fremme styrkeproduksjon av fysiske kapasiteter. Dette inkluderer utdanning, opplæring og trening i forbindelse med oppøving/deployering og vedlikehold av fysisk kapasitet. I tillegg driver senteret rådgivning, utvikling og kvalitetssikring innen fagområdet MIT, skadeforebygging og kosthold.

Hovedfokuset til SITS er å operasjonalisere kunnskap om trening, prestasjonsutvikling, kosthold og skadeforebygging til funksjonsrettet kompetanse og trening for militært personell. SITS har tilholdssted Militær treningsanlegg (MTA) på Haakonsvern i Bergen. MTA omtales som Europas råeste militære treningsanlegg, som gir unike muligheter for tidsriktig og militærspesifikk trening.
SITS har som målsetning å bidra til at Sjøforsvarets personell og avdelinger har riktig fysisk kapasitet i forhold til tildelte oppdrag. På samme tid er det viktig å skape høy motivasjon og entusiasme for fysisk trening og en aktiv livsstil, og slik at man når Forsvarets visjon: «Trent for å prestere når det kreves».

SITS har 11 ansatte og 15 vernepliktige idrettssoldater og søker nå kandidater til to stillinger som instruktør innen militær idrett og trening i Sjøforsvaret. Her vil du få muligheten til å jobbe med engasjerte og dyktige kollegaer i et spennende og utviklende arbeidsmiljø. Du vil ansettes som militær spesialist på OR 2 - 4 nivå (visekonstabel - konstabel). I Forsvaret er det gode utviklingsmuligheter, både som spesialist, befal eller offiser.

SITS søker deg som brenner for fagfeltet og ønsker å jobbe i et tverrfaglig prestasjonsteam. Ved å være hardtarbeidende, initiativrik og løsningsorientert vil du gjennom din faglige dyktighet forsterke vårt team ved å kombinere idrettsvitenskapen i en militærspesifikk kontekst. Stillingene er lokalisert ved Sjøforsvarets hovedbase – Haakonsvern i Bergen. 
Aktuelle kandidater vil bli kalt inn til seleksjon; intervju, fysiske - og medisinske tester på Haakonsvern 20 - 22.august. Les mer om stillingen, arbeidsplassen og de fysiske kravene her: (https://drive.google.com/file/d/1VercNbhUvtk3-gxpx2TS7hrP7SSZVTsH/view)

Arbeidsoppgaver:

 • Ivareta fagtjeneste militær idrett og trening i Sjøforsvaret
 • Gjennomføre fysisk trening for soldater og militært ansatte innenfor maritim fysisk trening, militær fysisk trening, skadeforebygging og ressurstrening
 • Gjennomføre maritim treningsveiledning med soldater og militært ansatte
 • Gjennomføre ulike arrangementer for å tilrettelegge for aktiv livsstil i Sjøforsvaret
 • Drive faglig rådgivning for soldater og militært ansatte innenfor fysisk trening og skadeforebygging
 • Bidra til at personell i Sjøforsvaret har den fysiske kapasiteten for å kunne utføre tildelte oppdrag
 • Kvalitetssikre fysisk kapasitet gjennom fysisk testing
 • Gjennomføre administrative oppgaver innenfor fagområdet

Kvalifikasjoner:

 • Du har bachelor i idrettsvitenskap eller tilsvarende
 • Du tilfredsstiller de fysiske krav for stillingen: (https://drive.google.com/file/d/1t5T6bwiHemHPBQ6NB1Zvy5RdXCMhyIQ1/view)
 • Du må kunne sikkerhetsklareres for "Hemmelig" og "NATO Secret" før tiltredelse
 • Du har god fremstillingsevne i norsk og engelsk både muntlig og skriftlig. Søknaden skrives på norsk

Det er ønskelig med

 • Erfaring som trener eller instruktør
 • Gjennomført grunnleggende soldatutdanning/førstegangstjeneste eller befalsskole. Hvis du ikke har gjennomført grunnleggende soldatutdanning, må det påregnes å gjennomføre dette kort tid etter oppstart i stillingen 
 • Kjennskap til militær fysisk trening, arbeidskrav og operative krav
 • Kjennskap til Forsvaret som organisasjon

Vi oppfordrer deg som søker til å skildre hva du har gjort, hva du har oppnådd og andre ting du tenker er relevant i fritekstfeltet når du fyller ut CV-en i rekrutteringssystemet vårt Webcruiter. Det gjør at vi får et best mulig bilde av deg som søker og kvalifikasjonene dine. Når du laster opp vedlegg av vitnemål, attester og sertifikater, merk dem godt med en forståelig tekst. 

Kvalifiserte og aktuelle søkere vil bli kalt inn til seleksjon på Haakonsvern 20. - 22.august. Seleksjon består av intervju, medisinsk utsjekk og fysiske tester iht opptakskrav.

Personlige egenskaper:

 • Er i starten av din karriere
 • Har glimt i øyet og evner å spre treningsglede og entusiasme
 • Evner å jobbe selvstendig, strukturert og med god gjennomføringsevne
 • Er initiativrik og har gode samarbeidsevner
 • Er utviklingsorientert og serviceinnstilt
 • Motiveres av å hjelpe mennesker med å nå mål, finne mestring og treningsglede

Vi tilbyr:

 • Svært gode muligheter for personlig og faglig utvikling i et positivt kollegialt arbeidsmiljø med høy kompetanse
 • Spennende arbeidsoppgaver i en virksomhet med et viktig samfunnsoppdrag
 • SITS har en solid funksjonsrettet og militærspesifikk opplæringspakke til alle nyansatte, i kombinasjon med gode mentorordninger
 • Arbeidssted plassert sentralt i Bergen
 • En arbeidsplass med et inkluderende arbeidsliv
 • Fleksibel arbeidstid
 • Forsvaret har gode pensjons- og velferdsordninger, bl.a. trening i arbeidstiden og egen bedriftshelsetjeneste
 • Medlemskap i Statens Pensjonskasse jf. Lov om Statens pensjonskasse, som innebærer god tjenestepensjonsordning, tilbud om boliglån til konkurransedyktige betingelser, samt yrkesskade- og gruppelivsforsikring.
 • Stillingen er militær spesialist med fast tilsetting til fylte 60 år (T60 kontrakt). Det innebærer plikt til å fortsette i stillingen ved mobilisering og krig. Se Forsvarets personellhåndbok del B pkt. 2.1.2 for nærmere informasjon om tilsettingsforholdet T60.
 • Lønn etter Statens lønnsregulativ som visekonstabel - konstabel i stillingskode 1561, 1562 eller 1563 med lønnstrinn fra 28 - 55, avhengig av utdanning, erfaring og godkjent ansiennitet. Dette innebærer for tiden lønn fra kr 336 800 til kr 490 600. Av lønnen trekkes 2% lovbestemt innskudd til Statens Pensjonskasse.
 • Det tilkommer særtillegg ved aktivitet ut over normal arbeidstid etter Forsvarets arbeidstidsavtale (ATF) , og Hovedtariffavtalen i Staten.
 • Dersom du allerede er fast tilsatt i Forsvaret og er høyere avlønnet i fast stilling beholder du denne lønnen som sikringslønn.

Vilkår og tidspunkt for tilsetting 
Tilsetningen skjer i henhold til forsvarsloven § 44 fjerde ledd om at militært tilsatte plikter å overholde reglene om tilsetting, utdanning, disponering og avansement mv. som er fastsatt i den til enhver tid gjeldende ordningen for militært tilsatte.
Hvis du ikke har gjennomført grunnleggende soldatutdanning, må det påregnes å gjennomføre dette kort tid etter oppstart i stillingen. 

Stillingen lyses ut med tilsetting T-60, aldersuavhengig kompetanse, fra tiltredelsesdato.  Med det menes et fast tilsettingsforhold i Forsvaret til oppnådd pensjonsalder, som pr. i dag er 60 år.

Tilsetting skjer i respektiv Forsvarsgren, iht. tidligere avtjent førstegangstjeneste og i stillingens grad. Den som tilsettes disponeres mot stillingen iht. gjeldende tidsbegrensning, minimum tre år. Forsvarets behov for å beholde kompetanse i stillingen det tilsettes i, gjør at søkere normalt ikke gis mulighet til å søke andre stillinger før det har gått tre år etter tilsetting.

 
 • Bedrift
  Forsvaret
 • Søknadsfrist
  02.08.2021
 • Sted:
  LODDEFJORD
 • Stillingstype:
  Heltid
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Fylke:
  VESTLAND
 • Arbeidssted:
  LODDEFJORD
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  3956387
 • Se her for andre jobber fra Forsvaret