• Bedrift
  Oslo kommune
 • Søknadsfrist
  20.03.2023
 • Heltid/Deltid
  Heltid
 • Ansettelsesform
  Fast
 • Bransje
  Offentlig forvaltning
 • Utdanningskrav
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring
  Ønskelig
 • Adresse
  0675, OSLO
  OSLO
 • Antall stillinger
  1
 • karriere-kode
  5051166
 • Se her for andre jobber fra Oslo kommune
Ledig stilling

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Oslo kommune

Bli med og skap likeverdige muligheter for barn i Alna! 

Offentlig forvaltning

Vi byr på spennende dager i et stort faglig fellesskap bestående av 170 barnehagelærere og ca 200 andre dyktige medarbeidere fordelt på 25 barnehager. 

Barnehageenheten arbeider etter en felles pedagogisk plattform. Med denne i bunnen fokuserer vi på forebyggende arbeid, tidlig innsats, foreldreinvolvering og tverrfaglig samhandling. For oss er det viktig å være i utvikling mot stadig høyere kvalitet i barnehagene. Gjennom fokus på hverdagspedagogikkens betydning, gode språkmiljøer, satsing på aktivitet og kosthold skaper vi likeverdige muligheter. Bydelen bruker det digitale verktøyet TOPI (tidlig oppsporing og innsats) som systematisk observasjonsverktøy for  å styrke og kvalifisere arbeidet med den tidlige og forebyggende innsatsen. 

Barnehageenheten har en plan om å realisere inntil 25% fagpedagoger i barnehagenes grunnbemanning. Spesialpedagoger, barnevernspedagoger, vernepleiere og allmennlærere er målgruppa, og i dag har vi 21 fagpedagoger fordelt på 13 barnehager.

Barnehagebarn skal møte ansatte med høy kompetanse og tid til å følge opp det enkelte barn. Derfor har Alna barnehageenhet definert en kjernetid på 5 timer hver dag. 

Barneslottet barnehage er barnehage bygget som basebarnehage, med plass til 210 barn, dersom alle er over tre år. Barnehagen har en naturlig inndeling i fire fløyer som gjør at det ikke oppleves som en stor barnehage. Vi har mange rom, i stedet for store rom. Der i blant spesialrom som sanserom og vannlekerom.

Daglig drift er en hybrid løsning, der vi forsøker å bruke det beste fra avdelingsbarnehager og basebarnehager. For øyeblikket ser det ut til at høsten byr på tre/ fire avdelinger med barn fra 3-6 år, og fire avdelinger med barn fra 1-3 år. Vi vil denne høsten prøve oss med fire voksne på hver avdeling, da vi det siste året har lært at dette gir oss gode muligheter for deling i mindre grupper i løpet av dagen. Hos oss finner du 14 pedagogiske ledere, 2 fagpedagoger, 9 barne- og ungdomsarbeidere, 3 barnehagemedarbeidere, tre lærlinger og to støtteressurser. Vi er bemannet i henhold til Oslo kommunes grunnbemanningsnorm.

Vi er opptatt av å gi barna god omsorg gjennom trygge rammer og gode relasjoner. Barn, foreldre og personalet skal oppleve et inkluderende fellesskap og møtes med en anerkjennende holdning. Barnets helhetlige utvikling ivaretas gjennom omsorg, lek, læring og danning.

Kvalitet i barnehagen for alle barn er noe vi etterstreber og grunnsynet vårt bygger på den pedagogiske plattformen. Plattformen er med på å skape vår felles forståelse av begrepet kvalitet og skal virke som en støtte i alt arbeid som foregår i barnehagen. I Barneslottet barnehage skal barna møte et personal som er genuint opptatt av barn og samtidig fremstå som gode rollemodeller. 

Vi søker etter pedagogiske ledere med barnehagelærerutdanning

Vi trenger deg som vil være med og gjøre en forskjell!

Arbeidsoppgaver:

 • Hovedansvar for planlegging, utforming og oppfølging av pedagogiske planer for barnegruppa og enkeltbarn
 • Ansvar for ledelse av vurderings- og dokumentasjonsarbeidet på avdelingen/basen
 • Ansvar for å opparbeide, utvikle og ivareta god samhandling og samarbeid med foreldre
 • Være en del av barnehagens pedagogiske lederteam og delta i felles faglig utvikling av barnehagen
 • Pådriver i det systematiske språkarbeidet
 • Sørge for individuell oppfølging og pedagogisk veiledning av personalet innenfor eget ansvarsområde
 • Tverrfaglig samarbeid med eksterne instanser som fagsenter, barnevern og PPT
 • Aktiv bidragsyter i å utvikle et godt arbeidsmiljø

Kvalifikasjoner:

 • Godkjent barnehagelærer eller tilsvarende etter barnehageloven
 • Gode leder- og samarbeidsevner
 • Gode norskkunnskaper, muntlig og skriftlig, tilsvarende nivå B2 
 • Gyldig politiattest kreves ved tiltredelse
 • Menn oppfordres til å søke

Personlige egenskaper:

 • Ser hvert enkelt barn og har en anerkjennende praksis
 • Ser deg selv og barnehagen som et ledd i en lærende organisasjon
 • Gode kommunikasjonsevner
 • Løsningsorientert og fleksibel
 • Ønske om å gjøre en forskjell i barns hverdag
 • Ønske om faglig og personlig utvikling
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt ved ellers like kvalifikasjoner

Vi tilbyr:

 • Enhetlig faglig fokus, mål og retning
 • Felles faglige fora
 • Kurs og opplæring i tråd med bydelens satsingsområder
 • Fem planleggingsdager i året, hvorav en felles for alle ansatte i barnehageenheten
 • Veiledning av nyutdannede barnehagelærere
 • God pensjonsordning i Oslo Pensjonsforsikring
 • Ltr. 31-44 
 

 • Bedrift
  Oslo kommune
 • Søknadsfrist
  20.03.2023
 • Heltid/Deltid
  Heltid
 • Ansettelsesform
  Fast
 • Bransje
  Offentlig forvaltning
 • Utdanningskrav
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring
  Ønskelig
 • Adresse
  0675, OSLO
  OSLO
 • Antall stillinger
  1
 • karriere-kode
  5051166
 • Se her for andre jobber fra Oslo kommune