Ledig stilling

Lillestrøm Kommune

Bli fastlege i Lillestrøm kommune!

Offentlig forvaltning

 

Lillestrøm kommune har en ledig fastlegehjemmel ved Sørumsand legesenter. Ønskelig med snarlig tiltredelse. Kommunen legger til rette for ALIS, og kan skaffe veileder, utdanningsplan og gi økonomisk støtte til gjennomføring av kurs og andre aktiviteter i forbindelse med spesialiseringen. Det gis også kompensasjon for redusert produktivitet i årene man er ALIS. Kommunen har egen rådgiver for leger i spesialisering, som følger opp den enkelte ALIS.

Sørumsand legesenter er et veldrevet legesenter med seks fastlegehjemler, og en god blanding av erfarne leger og yngre leger. Senteret er bemannet med stabilt og dyktig helsepersonell. Legesenteret har flotte, nye lokaler. Det benyttes System X journalsystem og Melin betalingsterminal. Det er gangavstand til togstasjon, med forbindelse til Oslo og Lillestrøm. Hjemmelen har rundt 1070 pasienter på sin liste, med listetak på 1200. Listetak kan justeres ned hvis ønskelig.

Legesenteret er organisert som aksjeselskap, hvor alle legene er partnere. Legene er selvstendig næringsdrivende, og det foreligger en intern samarbeidsavtale som regulerer driften. Betingelser for overdragelse av praksis må avtales med nåværende praksisinnehaver, i tråd med sentrale avtaler. Ny lege må tiltre legesenterets interne samarbeidsavtale.

Det foreligger ingen kommunal bistilling knyttet til hjemmelen. Lillestrøm kommune har stor interkommunal legevakt, men legevaktsarbeid er for tiden frivillig for fastleger.  

I tråd med bestemmelsene i Helsepersonelloven § 20a første ledd stilles det krav om politiattest ikke eldre enn 3 måneder før tiltredelse. 

     

Arbeidsoppgaver:

 • Generelle allmennmedisinske oppgaver
 • Drift av legesenteret i samarbeid med de andre legene
 • Deltakelse i kommunalt legevaktsarbeid hvis ønskelig

Kvalifikasjoner:

 • Norsk autorisasjon uten begrensning. Gjennomført turnustjeneste, LIS 1 eller tilsvarende
 • Spesialist i allmennmedisin eller påbegynt spesialisering. Søkere som ikke er spesialist i allmennmedisin må forplikte seg til å gjennomføre spesialisering etter egen         avtale med kommunen
 • Gode kommunikasjonsferdigheter i norsk, både muntlig og skriftlig
 • Erfaring fra allmennmedisin i Norge vektlegges

Personlige egenskaper:

 • Gode samarbeidsevner
 • Høy faglig kompetanse
 • Høy motivasjon og engasjement
 • Interesse for drift av legesenter
 • Personlig egnethet vektlegges