Ledig stilling

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Helse Sør-øst RHF

Blakstad sykehus søker sykepleiere og vernepleiere til sommervikariat. Mulighet for fast ansettelse. 

Offentlige tjenester og forvaltning

Har du lyst på nye utfordringer innen spesialisthelsetjenesten og psykisk helse i sommer? 

Hver sommer er vi i behov av flere sykepleier og vernepleiere for å i sikre god og trygg pasientbehandling. For å gjøre det enklere for deg som søker har vi felles rekruttering til alle seksjoner ved sykehuset.

Dersom du har spesielle ønsker til fagområde/seksjon, kan du skrive dette i søknaden. Vi har i hovedsak tre fagområder og avdelinger akutt, psykose/sikkerhet og alder. De fast ansatte har ferie i puljer a 3 uker og det er en ønskelig og en fordel om du kan jobbe i 100% turnus i 1-eller flere puljer. Det må fremgå i søknaden når du kan arbeide. Vi starter med behandling av søknader før søknadsfristen går ut, så søk gjerne så raskt som mulig.

 

Er du nyutdannet og får autorisasjon våren/sommeren 2022 vil du ha mulighet for fast ansettelse.

Vi har egen introduksjonsdag for sommervikarer for å sikre en grunnleggende opplæring og gi våre vikarer en god start.

 

Sykehuset består av 13 spesialiserte døgnseksjoner innen fagområdene akutt, psykose, sikkerhet og alderspsykiatri, spesialisert tilbud for autismespekter lidelser og egen seksjon for Basal Eksponeringsterapi (BET). I tillegg et bredt poliklinisk tilbud.
Mottak og akuttseksjonene våre mottar pasienter over 18 år som trenger øyeblikkelig hjelp-innleggelse i psykiatrisk sykehus, etter lov om psykisk helsevern. Årsaken til innleggelse kan være psykose, angst/depresjon, selvmords trussel, personlighetsforstyrrelse, reaktiv krise og disse eventuelt i kombinasjon med rusproblematikk. Innleggelsene skjer på frivillig eller tvungent grunnlag. I dette inngår diagnostisk utredning, avklaring og oppstart av nødvendig akuttpsykiatrisk behandling - herunder symptomlindring, individuelle samtaler, miljøterapi og medikamentell behandling.

Psykoseseksjonene våre tar imot pasienter over 18 år med psykoselidelse, med funksjonsnedsettelse og med eller uten samtidig rusmisbruk (ROP). Seksjonene jobber etter en praksis hvor fokuset er å fremme muligheter til å leve et liv som er meningsfylt, deltagende og fylt av håp på tross av begrensinger lidelsen forårsaker.
Sikkerhetsseksjonen mottar pasienter over 18 år og ivaretar utredning og behandling av voldsrisiko. I tillegg til andre anerkjente verktøy, bruker vi også hos oss metodikken ERM (Early Recognition Method), som er et brukerorientert verktøy som baseres på forvarsler på voldseskalering, i tett samarbeid med pasienten og dens nettverk. Sikkerhetsseksjonen har et tett samarbeid med andre lokale og regionale sikkerhetsseksjoner. Vi har også et poliklinisk tilbud til enkelte pasienter med behov for oppfølging i etterkant av innleggelse, samt eget FACT team.

Vi har to alderspsykiatriske seksjoner. Vi utreder og behandler pasienter hvor psykisk lidelse er oppstått etter fylte 65 år. Vi tilbyr behandling for denne befolkningsgruppen i hele Vestre Viken. De vanligste lidelsene vi utreder og behandler er depresjon, psykose, demens, delir og angst. 


Blakstad ligger på et flott område ved sjøen i Asker kommune. Det er lett å komme til oss med bil eller buss fra Asker og Oslo. Vi har parkeringsmuligheter på området. 

 

Arbeidsoppgaver:

  • Oppfølging av pasienter; en til en kontakt, observasjoner og støttesamtaler
  • Administrasjon av medikamenter
  • Bygge relasjoner til pasientene
  • Bidra til et trygt og forutsigbart miljø i seksjonen
  • Pårørendearbeid 

Kvalifikasjoner:

  • Autorisert sykepleier eller vernepleier
  • Autorisert sykepleier eller vernepleier våren 2022
  • Må mestre norsk muntlig og skriftlig svært godt  
  • Ønskelig med erfaring innen psykisk helsearbeid 

Personlige egenskaper:

  • Du leverer kvalitet, skaper trygghet og viser respekt for den enkelte pasient-som er forutsetninger for å kunne gi god pasientbehandling
  • Du er faglig engasjert, jobber selvstendig, er løsningsorientert og målrettet
  • Har god struktur og samtidig evne til å være fleksibel
  • Du holder deg rolig, objektiv og kontrollert i stressende situasjoner, og evner å forebygge konflikter og aggresjon
  • Du trives i et aktivt miljø
  • Du har gode kommunikasjonsevner
  • Du ønsker og evner å ta imot veiledning
  • Du har godt humør og ønsker å bidra til vårt trivelige arbeidsmiljø           

Vi tilbyr:

  • Mulighet for 100 % fast stilling
  • Svært godt tverrfaglig arbeidsmiljø med høy kompetanse
  • Et dynamisk miljø med mange læresituasjoner og mulighet for personlig og faglig vekst
  • Egen introduksjonsdag for sommervikarer og opplæring på seksjon
  • Variert arbeidsdag
  • Stor bredde i faglige utfordringer
  • Lønn i samsvar med gjeldene overenskomst