Ledig stilling

Helse Sør-øst RHF

Bioingeniør, vaktgående og fagansvarlig

Offentlig forvaltning

Avdeling for medisinsk biokjemi har ansvar for prøvetaking, mottak, behandling, analysering, forsendelse og oppbevaring av prøver til medisinske biokjemiske analyser. Avdelingen har døgnkontinuerlig drift og akutt beredskap. Avdelingen utfører ca. 4 millioner analyser per år. En stor andel av analysene er rekvirert fra primærhelsetjenesten, resterende fra sykehusets avdelinger og poliklinikker. Repertoaret vårt består av over 200 forskjellige analyser. Avdelingen har ca. 100 ansatte fordelt på 73 årsverk. Avdelingen har en ny og moderne automasjonshall som ble tatt i bruk høsten 2022.

Vi har ledig følgende stillinger: 

- 100 % fast stilling som fagbioingeniør med ansvar for prøvemottak og prøvefordeling. Tiltredelse snarest. 

- 100 % fast stilling som fagbioingeniør med ansvar for blodgassanalyser. Tiltredelse 1 september 2023.

- 100 % vikariat som vaktgående bioingeniør i tredelt turnus, varighet 6 mnd. med mulighet for forlengelse. Tiltredelse snarest. 

Oppgi i din søknad hvilken av de tre stillingene du søker på, og om du ønsker å bli vurdert til andre stillinger ved interne ansettelser. 

Generelt om avdelingen:

Avdeling for Medisinsk Biokjemi er organisert inn under Medisinsk Serviceklinikk, som er tversgående for alle tre lokalisasjoner (Arendal, Kristiansand, Flekkefjord) i Sørlandet sykehus HF (SSHF). Laboratoriene i SSHF utgjør laboratorievirksomheten og vi har ett tett tversgående samarbeid. Avdelingen er akkreditert etter ISO-EN-15189.
Avdeling for Medisinsk Biokjemi er inndelt i tre enheter etter fagområder,- Enhet Pre- Postanalyse innbefatter prøvetaking, prøveforsendelse, prøvefordeling og akutt- og beredskapsfunksjoner. Enhet automasjon innbefatter fagområdene klinisk kjemi, immunkjemi, hematologi, koagulasjon og HbA1c. Enhet for spesialanalyser har blant elektroforese, urinanalyser og rusmiddelanalyser i sitt reportorar.

Begge fagbioingeniørstillingene ligger under enhet for pre-postanalyse. Vaktgående bioingeniør i tredelt turnus rullerer mellom alle de tre enhetene.

Ta gjerne kontakt for nærmere informasjon.

Vi ber alle søkere vedlegge dokumentasjon på utdanning, attester på arbeidserfaring og eventuelle spesialistgodkjenninger. Dette for å dokumentere kvalifikasjoner som fremkommer i CV, og til lønnsfastsettelse.

Sørlandet sykehus ønsker at våre ansatte skal gjenspeile befolkningens mangfold og vi oppfordrer derfor alle som er kvalifi serte til å søke hos oss, uansett kjønn, alder, funksjonshemming, nasjonal/etnisk bakgrunn eller livssyn. Det samme gjelder dersom du har hatt opphold i arbeidslivet.

Arbeidsoppgaver:

Vaktgående bioingeniør: 

 • Laboratoriearbeid innen fagfeltet medisinsk biokjemi.
 • Blodprøvetaking ved sykehusets avdelinger og poliklinikk. 
 • Tredelt turnus, med arbeid for tiden hver fjerde helg.

Fagbioingeniør:

 • Hovedansvar for daglig drift, oppfølging, fagutvikling og kvalitetsforbedring av utstyr og analyser fagfeltet innbefatter.
 • Du vil inngå i et team sammen med nåværende fagbioingeniører ved Pre- og postanalytisk enhet.
 • Fagbioingeniører utfører og er opplært i alle rutineoppgaver ved enheten, inkludert blodprøvetaking. 
 • Fagbioingeniører ved enheten skal være oppdatert i hverandres fagområder for å kunne være
  hverandres stedfortreder ved fravær.
 • Stedfortreder for enhetsleder ved enheten.
 • Arbeidstid er fortiden dagtid med helgevakt hver 6. lørdag og søndag.

Kvalifikasjoner:

 • Autorisasjon som bioingeniør.

For fagbioingeniørstilling ønskes det i tillegg:

 • Minimum to års erfaring innen medisinsk biokjemi.
 • Erfaring fra fagområdet stillingen dekker kan være en fordel. 
 • Erfaring som fagbioingeniør kan være en fordel.

Personlige egenskaper:

 • Gode samarbeidsevner og med et ønske om å jobbe sammen i team
 • Løsningsorientert
 • Søker bør trives i et hektisk og allsidig arbeidsmiljø
 • Søker til fagbioingeniørstilling bør ha interesse for faglig fordypning
 • Personlig egnethet vil vektlegges

Vi tilbyr:

 • Spennende og variert arbeidsområde, et fagfelt i utvikling. 
 • Nye og moderne lokaler, og laboraotorieutstyr av nyere tid.
 • Godt arbeidsmiljø
 • Pensjonsordninger, gruppe og ulykkesforsikring