Bioingeniør, sykepleier, helsesekretær, 80% vikariat ved Røros legesenter

Røros kommune

Kort om stillingen

Vi har et ledig 80% vikariat som bioingeniør, sykepleier eller helsesekretør ved Røros legesenter. Vikariatet varer fra 23.08.21-13.02.22. 

Om oss

Røros legesenter er et kommunalt legesenter og en avdeling som tilhører virksomhet helse. Vi har syv leger og en LIS1 lege, i tillegg til  5,8 årsverk som sykepleier, bioingeniør og helsesekretær. Vi har legevakt på dagtid og stor grad av pasientkontakt. Vi drifter kommunens luftveispoliklinikk som er nyopprettet som følge av Covid-19 pandemien, og er ansvarlig for testing av pasienter med luftveissymptomer. Røros legesenter ligger sentralt i Røros sentrum, like ved Røros sykehus og i samme lokaler som helsestasjon for barn og unge. Det er tett samarbeid med fagmiljøet på Røros sykehus, ambulansetjeneste, helsevakt og øvrige kommunale helsetjenester. Røros legesenter tilbyr en variert arbeidshverdag med mange ulike arbeidsoppgaver og prosedyrer. Vi har et godt arbeidsmiljø, og et fagmiljø med stort fokus på kvalitet, tverrfaglighet og samarbeid.

Kvalifikasjoner
 • Autorisert bioinengiør, sykepleier eller helsesekretær. Annen relevant helsefaglig bakgrunn kan vurderes
 • Beherske norsk godt, både muntlig og skriftlig 
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt
 • Arbeidserfaring fra tilsvarende arbeidsfelt med kjennskap til labortoriearbeid og ulike undersøkelser vil være en fordel, men ikke avgjørende 
Arbeidsoppgaver og ansvar
 • Praktisk laboratoriearbeid med stor grad av pasientkontakt 
 • Skranke- og pasientmottak
 • Utføre ulike undersøkelser
 • Som medarbeider ved Røros legesenter går du inn i en rullerende arbeidsplan som dekker alle arbeidsfelt for medarbeider ved legesenteret 
Personlige egenskaper
 • Du må like å jobbe med mennesker 
 • Du må være selvstendig i arbeidssituasjoner
 • Du må ha god stressmestringsevne
 • Du må ha gode samarbeidsevner
 • Du må være fleksibel og like utfordringer
Vi kan tilby
 • Godt faglig og sosialt arbeidsmiljø
 • Dagarbeid
 • En variert arbeidshverdag med stor grad av pasientkontakt og samarbeid med forskjellige aktører innenfor helse
 • Lønn etter kvalifikasjoner
 • Konkurransedyktig pensjonsordning
 • Vi kan være behjelpelig med å finne bolig til tilflyttere

Søknadsfrist: 9. august 2021

Nærmere opplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til avdelinsleder Jenni Valseth, mobil 99101150, epost: jenni.valseth@roros.kommune.no

Før ansettelse må politiattest av nyere dato (maks. tre måneder gammel) fremlegges, jf. helsepersonelloven § 20 a.

Hvordan søker du?

Røros kommune benytter seg av et elektronisk søknadssystem, les mer om dette på kommunens nettside under «Ledige stillinger». CV og søknad skal fylles ut direkte i systemet, ikke kun legges ved som vedlegg. Relevant dokumentasjon som arbeidsattester, vitnemål o.l. skal legges ved i søknaden. Dersom du ikke har mulighet til å legge ved dokumentasjon elektronisk, ber vi at du tar den med til eventuelt intervju. 

Ved spørsmål om søknadssystemet ta kontakt med HR-konsulent Anna Damps tlf. 48 19 11 47 eller epost: akd@roros.kommune.no

I samsvar med offentlighetsloven § 25 gjør vi oppmerksom på at opplysninger om søkere kan offentliggjøres, selv om det er bedt om konfidensiell behandling. Søkere vil i tilfelle bli forhåndsvarslet om dette.

Røros kommune er en inkluderende arbeidslivsbedrift som ønsker mangfold. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uansett alder, kjønn, etnisitet og funksjonsnedsettelser.