Ledig stilling

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Helse Sør-øst RHF

Bioingeniør-student

Offentlig forvaltning


Vi søker etter bioingeniørstudent til vår prøvetakingspoliklinikk ved Laboratoriet Sør, lokasjon Larvik.

Laboratoriet Sør er en del av Sentrallaboratoriet ved Sykehuset i Vestfold med lokasjoner i Sandefjord og Larvik med til sammen 14 ansatte fordelt på 12,5 årsverk.

I Larvik tas prøver av inneliggende pasienter, pasienter i poliklinikk og på Larvik kommunes sykehjem.

Foruten prøvetaking analyserer vi prøver innenfor fagfeltene klinisk kjemi, hematologi, koagulasjon og urin, og har i tillegg

blodbankvirksomhet med tapping av givere og enkel immunhematologi.


Arbeidsoppgaver:

  • Prøvetaking på vår poliklinikk. 
  • Organisering av prøver til intern analysering og videreforsendelse til eksterne laboratorier.

Kvalifikasjoner:

  • Bioingeniørstudent.
  • Må beherske norsk godt, både muntlig og skriftlig.
  • Strukturert, lærevillig, ansvarsbevisst og nøyaktig
  • Evne til å kommunisere godt med pasienter og medarbeidere.
  • Ønske og vilje til aktivt å bidra til et godt arbeidsmiljø for alle ansatte.

Personlige egenskaper:

  • Personlig egnethet vil bli vektlagt

Vi tilbyr:

  • En spennende og lærerik sommerjobb som vil gi faglig påfyll for videre studier. 

Det er pliktig medlemskap i pensjonsordning. Tilsetting skjer på de vilkår som til enhver tid fremgår av gjeldende lover og forskrifter, overenskomster og øvrig reglement. 

Vi ber alle søkere vedlegge dokumentasjon på utdanning, attester på arbeidserfaring og eventuelle spesialistgodkjenninger. Dette for å dokumentere kvalifikasjoner som er oppgitt i CV, og til lønnsfastsettelse. Vi minner om at alt arbeid etter fylte 18 år er relevant ved ansiennitetsberegning.