Ledig stilling

Helse Sør-øst RHF

Bioingeniør/radiograf

Offentlig forvaltning

Nukleærmedisinsk enhet har ledig fast stilling 1 x 100%  stiling. 

Enheten har 4,5 ansatte bioingeniører/ radiografer og 2 legespesialist i nukleærmedisin og 1 lege i spesialisering.
Enheten er en del av Radiologisk avdeling.  Arbeidet er dagtid og innebærer en variert arbeidshverdag med bla tillaging av preparater, injisering og billedtakning og billedbehandling. 

Vi ber alle søkere vedlegge dokumentasjon på utdanning, attester på arbeidserfaring og eventuelle spesialistgodkjenninger. Dette for å dokumentere kvalifikasjoner som fremkommer i CV, og til lønnsfastsettelse.

Sørlandet sykehus ønsker at våre ansatte skal gjenspeile befolkningens mangfold og vi oppfordrer derfor alle som er kvalifiserte til å søke hos oss, uansett kjønn, alder, funksjonshemming, nasjonal eller etnisk bakgrunn. Det samme gjelder dersom du har hatt opphold i arbeidslivet.

Sørlandet sykehus praktiserer meroffentlighet. Offentlig søkerliste vil inneholde navn på samtlige søkere. Det må foreligge særskilte omstendigheter for å få innvilget unntak, jf. Offentleglova § 25.

Kvalifikasjoner:

  • Autorisert radiograf / bioingeniør
  • Tidligere arbeid ved en radiologisk avdeling / CT er en fordel
  • Erfaring med nukelærmedisinsk arbeid er ønskelig
  • Erfaring med IBC-NM hotlab system er ønskelig
  • Etterutdanning i strålevern/ nukleærmedisin er obligatorisk innen 2 år etter ansettelse

Personlige egenskaper:

  • Vi søker etter deg som har stå på vilje og som vil være med å skape et godt arbeidsmiljø
  • Gode evner til å samarbeide
  • Personlig egnethet vektlegges.

Vi tilbyr:

  • En interessant jobb i et trivelig arbeidsmiljø.
  • Gode muligheter for faglig utvikling.