Ledig stilling

Helse Sør-øst RHF

Bioingeniør pre-/postanalyse

Offentlig forvaltning

100 % fast stilling ved seksjon pre-/postanalyse

Senter for laboratoriemedisin består av 8 seksjoner som dekker fagområdene medisinsk biokjemi, medisinsk mikrobiologi, patologi og transfusjonsmedisin. Arbeidssted for stillingen er seksjon pre-/postanalyse på Kalnes.

Seksjon pre-/postanalyse består av felles prøvemottak og felles ekspedisjon for senter for laboratoriemedisin. Hovedoppgaver i seksjonen er prøvetaking, arbeid i felles prøvemottak, annet preanalytisk arbeid og noe analysearbeid

Det er døgnkontinuerlig drift ved seksjonen. Stillingen innebærer deltakelse i seksjonens rutinearbeid og inngår i seksjonens vaktturnus. 

Ved interne omrokkeringer kan det være ledige vikariater innad i seksjonen eller ved andre seksjoner i senteret. Vennligst spesifiser i søknad om hvilken stilling det søkes på og/eller eventuelt interesse ved annen ledighet. 

Arbeidsoppgaver:

 • Utføre analyser som er lagt til seksjonen
 • Utføre blodprøvetaking på pasienter innlagt på SØ og på polikliniske pasienter
 • Utføre preanalytisk arbeid i felles prøvemottak
 • Utføre vedlikehold på utplassert PNA utstyr
 • Utføre oppgaver på seksjon pre-/postanalyse i henhold til opplæringsskjemaer og godkjenning

Kvalifikasjoner:

 • Utdannet bioingeniør, med norsk autorisasjon
 • Erfaring innen medisinsk biokjemi
 • Erfaring med laboratoriedatasystem
 • Godkjent blodprøvetaker 

Personlige egenskaper:

 • Evne til å ha oversikt på en hektisk arbeidsplass
 • Gode samarbeidsevner
 • Må være skikket til stillingen
 • Jobber godt i team

Vi tilbyr:

 • Spennende jobb i en hektisk arbeidsdag med et godt arbeidsmiljø
 • Tverrfaglig samarbeid med de andre seksjonene i senter for laboratoriemedisin
 • Gode forsikringsordninger
 • Pensjonsordning gjennom KLP 

I henhold til offentlighetsloven kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.
 
Vi ber alle søkere vedlegge dokumentasjon på utdanning og attester på arbeidserfaring. Dette for å dokumentere kvalifikasjoner som fremkommer i CV, og til lønnsfastsettelse. Vi gjør oppmerksom på at alt arbeid fra fylte 18 år er relevant ved ansiennitetsberegning.
 
Sykehuset praktiserer et inkluderende arbeidsliv og følger opp regjeringens inkluderingsdugnad. Det betyr at vi ønsker velkommen kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, alder, redusert funksjonsevne, ulik nasjonal eller etnisk bakgrunn og kandidater som av ulike årsaker ikke kan dokumentere en sammenhengende yrkeskarriere.