Ledig stilling

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Helse Sør-øst RHF

Bioingeniør - patologi

Offentlig forvaltning

Sykehuset Østfold gir spesialisthelsetjenester innenfor somatikk, psykisk helsevern og rus. Fra september 2018 er spesialisthelsetjenestetilbudet for befolkningen i Vestby kommune overført til Sykehuset Østfold. Utvidelsen betyr en aktivitetsvekst for sykehuset og gir muligheter til å videreutvikle allerede sterke fagmiljøer både i somatikken og i psykisk helsevern. Et topp moderne sykehus på Kalnes, et oppgradert sykehus i Moss og en rekke tilbud innen psykisk helsevern der pasienten bor, gir 300 000 innbyggere et godt tilbud. Sykehusstrukturen skal sikre befolkningen et fullt ut dekkende spesialisttilbud i god samhandling med kommunehelsetjenesten og andre sykehus. Sammen skal vi gi pasienten en helhetlig helsetjeneste. Vi er en av Østfolds største arbeidsplasser med over 5000 medarbeidere, og er lokalisert i Sarpsborg, Moss, Halden, Fredrikstad, Askim og Eidsberg.

Ansettelse kan skje før søknadsfristen utløper.
 

Arbeidsoppgaver:

 • Delta i det daglige laboratoriearbeidet ved seksjon for patologi med fokus på diagnose av cytologiske materialet (screening) og cytologi lab.
 • Arbeid ved flere enheter i laboratoriedrift er aktuelt. Herunder kan nevnes enhet for histologi, immunhistokjemi, cytologi, delta i punksjonscytologisk virksomhet og annet
 • Kvalitetsarbeid
 • Delta på relevante møter
 • Nye og/eller endrede arbeidsoppgaver vil kunne tilkomme dersom seksjonens behov tilsier det

Kvalifikasjoner:

 • Bachelor i bioingeniørfag og norsk autorisasjon som bioingeniør
 • Patologifaget krever solid kunnskap innenfor de medisinske basalfag anatomi, histologi, fysiologi, biokjemi og molekylærbiologi
 • Erfaring fra patologifaget og cytologi fag vektlegges
 • Må kunne kommunisere godt på norsk eller skandinavisk språk, både skriftlig og muntlig

Personlige egenskaper:

 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • Stor vilje til å tilegne seg teoretisk og praktisk kunnskap
 • Evne til å arbeide ansvarlig, nøyaktig, effektivt og etterrettelig
 • Evne til omstilling og innovasjon
 • Bidra til et godt arbeidsmiljø
 • Bidra til at sykehusets, avdelingens og seksjonens mål oppnås
 • Personlig egnethet vektlegges i særlig grad

Vi tilbyr:

 • Et dynamisk fagmiljø av høy kvalitet
 • Varierende og utfordrende arbeidsoppgaver
 • Gode velferdstilbud for ansatte, f.eks hytteutleie og annet
 • Bedriftsidrettslag
 • Mulighet for bistand med bolig
 • Sentral beliggenhet. Kort reisevei fra Oslo, Vestfold og Sverige
 • Gode forsikringsordninger
 • Pensjonsordning gjennom KLP

 

I henhold til offentlighetsloven kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

Vi ber alle søkere vedlegge dokumentasjon på utdanning og attester på arbeidserfaring. Dette for å dokumentere kvalifikasjoner som fremkommer i CV, og til lønnsfastsettelse. Vi gjør oppmerksom på at alt arbeid fra fylte 18 år er relevant ved ansiennitetsberegning.

Sykehuset praktiserer et inkluderende arbeidsliv og følger opp regjeringens inkluderingsdugnad. Det betyr at vi ønsker velkommen kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, alder, redusert funksjonsevne, ulik nasjonal eller etnisk bakgrunn og kandidater som av ulike årsaker ikke kan dokumentere en sammenhengende yrkeskarriere.