Ledig stilling

Helse Sør-øst RHF

Bioingeniør/ingeniør

Offentlig forvaltning

Akershus universitetssykehus arbeider målrettet for å styrke forskningen på alle sine enheter, og har de siste årene arbeidet strategisk med målsetningen om å styrke forskningsstøtte-tilbudet. Ett av sykehusets hovedmål er å øke antallet kliniske studier som gjennomføres, og vi har de senere år etablert forskningsinfrastruktur som skal understøtte denne målsetningen.

Vi søker nå etter en motivert og engasjert bioingeniør, eller en person med tilsvarende utdannelse, med relevant erfaring innenfor molekylærbiologi og forskning. Det er nødvendig med laboratorie-erfaring og ønske om å bidra til forskning på ulike arenaer.

Vi har ledig et 100 % engasjement for 2 år med mulighet for forlengelse. Stillingen er organisert i Forsknings- og innovasjonsdivisjonen, ved Avdeling for forskningsstøtte. Arbeidsoppgaver vil hovedsakelig være knyttet til arbeid med kliniske studier, og da særlig innen hjerte-karsykdommer. Arbeidet inkluderer oppsett og kjøring av analyser, der man forventes å arbeid med etablerte analyser og plattformer, samt mer tidlig-fase forsknings-relaterte analyser og plattformer. I samarbeid med firmaet CardiNor AS, har det blitt utviklet en ny ELISA-basert analysemetode for graninproteinet secretoneurin. Analysemetoden har nylig blitt CE-merket og kan dermed brukes på kliniske prøver. Arbeidet vil inkludere kjøring av prøver med denne ELISA-baserte analysemetoden. Det vil også inngå direkte pasientrettet arbeid i stillingen. Oppgavene vil da være å snakke med pasienter, hente inn pasient-opplysninger og ta blodprøver, samt prosessere disse. Det vil være arbeidsoppgaver relatert til utvikling, drift og forvaltning av biomateriale i biobank, da også bruk av ebiobank - et sporingssystem for forskningsbiobanker.

Videre vil du delta i oppbygging og utvikling av forskningsinfrastruktur for å øke kapasitet og gjennomføring av kliniske studier på hele Ahus, samt styrke sykehuset som et attraktivt sted å gjennomføre klinisk forskning. Miljøet er ledende innen kliniske studier og biomarkører, og drifter nå NorTrials Cardiovascular, Senter for pragmatiske studier og K. G. Jebsen Center for Cardiac Biomarkers i samarbeid med andre divisjoner på sykehuset og Universitet i Oslo.

Du vil jobbe sammen med forskningskoordinatorer, forskere og annet personell på tvers av fagmiljøer, samt øvrige forskningsrådgivere og medarbeidere i Avdeling for forskningsstøtte. Akershus universitetssykehus HF har virksomhet på flere lokasjoner og du må forvente å arbeide på flere av disse, men hovedsakelig på Nordbyhagen og Gardermoen. Det kan også bli noe arbeid hos samarbeidende enheter og sykehus.

Vi kan tilby deg jobb i et miljø med tverrfaglig kompetanse og et kreativt og godt arbeidsmiljø. Du vil få gode kollegaer som støttespillere, og varierte og faglige arbeidsoppgaver der du kan utvikle din egen kompetanse. Personlig egnethet til å kunne lykkes i denne stillingen opp mot forskning vil bli tillagt stor vekt.

Kvalifikasjoner:

 • Bioingeniør med norsk autorisasjon eller annen utdanning med relevant kompetanse (bioteknologi, molekylærbiologi, biomedisin)
 • Evne til å jobbe selvstendig og i team
 • Beherske generelt laboratoriearbeid
 • Beherske norsk eller annet skandinavisk språk fullt ut skriftlig og muntlig
 • Gode engelskkunnskaper

 

Utdanningsretning
Bioingeniør eller annen utdanning med relevant kompetanse. Minimum Bachelornivå

 
Utdanningsnivå
Høyskole / Universitet

Personlige egenskaper:

 • Du er positiv, lærevillig og fleksibel med tanke på arbeidsoppgaver og utfordringer
 • Du handler på initiativ og jobber løsningsorientert og effektivt
 • Du er strukturert og selvstendig med evne til å planlegge, koordinere og følge opp
 • Du er nøyaktig
 • Evne til å arbeide med flere oppgaver samtidig og god arbeidskapasitet
 • Du trives med å jobbe i et tverrfaglig team
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt

Vi tilbyr:

 • Høyt faglig nivå og et universitetssykehus i utvikling
 • Utfordrende arbeidsoppgaver og mulighet til å påvirke utviklingen ved et universitetssykehus
 • Et trivelig arbeidsmiljø med engasjerte ansatte
 • Gode pensjonsordninger
 • Gode velferdstilbud for ansatte, f.eks. hytteutleie, teaterbilletter og mye annet
 • Bedriftsidrettslag med et stort og variert tilbud
 • Muligheter for hjelp med bolig og barnehageplass
 • Sentral beliggenhet i landlige omgivelser kort reisevei fra Oslo

 

Kontaktinformasjon

Ved spørsmål, kontakt koordinator og ingeniør Sara Marie Engelsvold Bakkan (sara.marie.engelsvold.bakkan@ahus.no, +47 994 69 710), eller rådgiver Nina Viksløkken Ødegård (Nina.Vikslokken.Odegard@ahus.no, +47 915 91 613).

 

Søknadsfrist: 12.04.2023

Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju. Alle må søke elektronisk.