Ledig stilling

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Helse Sør-øst RHF

Bioingeniør/ingeniør

Offentlig forvaltning

Oslo universitetssykehus er en arbeidsplass med svært gode muligheter for både faglig og personlig utvikling. For å kunne møte dagens og fremtidens utfordringer, trenger vi dyktige og engasjerte medarbeidere. Vi er en utviklende arbeidsplass som skal ivareta både pasientene, pårørende og ansatte, og på den måten kan vi leve opp til vår visjon; «Sammen med pasientene skaper vi morgendagens behandling».

Avdeling for patologi ved Klinikk for laboratoriemedisin, har ca. 250 årsverk og er lokalisert på tre steder i Oslo universitetssykehus. Med om lag 115 000 prøver årlig har avdelingen stor variasjon i prøvetype. Avdelingens laboratorievirksomhet er omfattende og består av histologi, immunhistokjemi, cytologi, molekylær patologi, flowcytometri og elektronmikroskopi. Alle enhetene har høy produksjon og faglig utvikling. Les mer om vår Avdeling på https://oslo-universitetssykehus.no/avdelinger/klinikk-for-laboratoriemedisin/avdeling-for-patologi/om-avdeling-for-patologi. 

Vi har 1 ledig ett års vikariat som bioingeniør/ingeniør ved Enhet for histologi, Rikshospitalet. Stillingen er ledig 1.1.2023 - 31.12.2023 med mulighet for forlengelse. Startdato kan avtales med leder.

Enhet for histologi Rikshospitalet har meget høy produksjon og skal inn i en prosess hvor man vurderer større grad av automasjon innen patologifaget. Vi ønsker en medarbeider som har kompetanse og lyst til å være med på denne utviklingen, og som vil være en viktig bidragsyter for en bedret arbeidsflyt og mer effektiv drift.

I og med at avdelingen fortsatt er i omstillingsprosess, er det mulighet for enkelte endringer i stillingens innhold og arbeidssted.

Oslo universitetssykehus er en arbeidsplass med stort mangfold. Det mener vi er helt avgjørende for å løse de oppgavene som kreves av oss. Vi ønsker derfor at dette mangfoldet skal gjenspeiles blant søkerne til våre stillinger og oppfordrer alle til å søke uavhengig av hvem du er og hvilken bakgrunn du har. 

Arbeidsoppgaver:

 • 50% av tiden vil arbeidsoppgavene være prøvesortering, makrobeskjæring, -beskrivelse, fotografering og snittuttak av operasjonspreparater og vevsprøver til histologisk diagnostikk og biobank, i nært samarbeid med avdelingens leger
 • Den resterende 50% vil være å:
 • Delta i utarbeidelse og oppdatering enhetens prosedyrer
 • Delta i veiledning av studenter og opplæring av kolleger
 • Delta i daglig produksjon ved enhet for histologi. Dette innebærer manuelt arbeid, betjening og vedlikehold av medisinsk teknisk utstyr         
 • Delta i prøvemottak, -utpakking og -registrering
 • Utføre innstøpnig av vev inn i parafinblokker, snittting og  farging av snittene med ulike fargeteknikker
 • Utføre frysesnitt for hurtigdiagnostisering av pasienter preoperativt som har betydning for videre operasjon
 • Rikshospitalet har også døgnbetjening av transplantasjonsdiagnostikk
 • Delta i kvalitetsarbeid    

Kvalifikasjoner:

 • Autorisert bioingeniør/ingeniør. Særlig relevant erfaring kan erstatte utdanningskravet
 • Erfaring fra patologi laboratorium er en fordel
 • Kjennskap til laboratoriedatasystemet LVMS er en fordel
 • Vi stiller krav til gode norsk kunnskaper, både skriftlig og muntlig

Personlige egenskaper:

Hos oss er det viktig at du:

 • Har evnen til å samarbeide på tvers av ulike fagmiljøer
 • Trives med å jobbe i en stor og kompleks organisasjon  
 • Har evnen til å arbeide i et travelt laboratoriemiljø
 • Kan arbeide selvstendig og samarbeide med kolleger om oppgaver
 • Er omgjengelig og positiv
 • Kan bidra til å opprettholde et godt arbeidsmiljø
 • Bidrar til at sykehusets, avdelingens og enhetens mål oppnås

Vi tilbyr:

 • En arbeidsplass i hjertet av Oslo, som har et arbeidsmiljø preget av tillit, åpenhet og respekt
 • En trygg arbeidsplass med god kollegastøtte
 • Som nyansatt i OUS blir du en del av et nyansattprogram
 • Gode muligheter for faglig og personlig utvikling
 • Du blir en del av et viktig samfunnsoppdrag 
 • Mulighet for faglig utvikling
 • Mange utfordringer og variert arbeidsoppgaver
 • Gode pensjons- og forsikringsordninger