Ledig stilling

Helse Sør-øst RHF

Bioingeniør i turnus

Offentlig forvaltning

Blodbanken Lillehammer søker etter bioingeniør, 80 % stilling i vikariat. Det er gode muligheter for å kunne jobbe 100 % pga ytterligere ledighet. Stillingen innebærer å gå inn i tre delt turnus etter opplæring. Vikariatet varer ut august 2025.

Blodbanken er organisert som en av seks seksjoner i Avdeling for blodbank og med.biokjemi.

Kvalifikasjoner:

Vi søker etter bioingeniør som aller helst har erfaring med blodbankarbeid, men det viktigste er at du er interessert i å lære deg dette. Full opplæring blir gitt.

Lillehammer er en by med gode tilbud innen kultur og friluftsliv, både sommer og vinter.

Det er gode kommunikasjonsmuligheter både nord- og sørover.

Tiltredelse for stillingen er satt til starten av september, men annen oppstart kan avtales. Vikariatet går ut 31.8.2025.

Ved ytterligere ledighet i stillinger vil vi vurdere søkere ut fra denne annonsen. Aktuelle kandidater vil bli innkalt til intervju fortløpende.

Personlige egenskaper:

Vi søker etter deg som

  • har norsk autorisasjon
  • behersker norsk godt, skriftlig og muntlig
  • er lærevillig
  • er serviceinnstilt
  • har evne til samarbeid

Vi tilbyr:

Sykehuset er behjelpelig med overgangsbolig.

Tilsetting skjer på de vilkår som til enhver tid fremgår av gjeldende lover, tariffavtaler og reglement. Det er pliktig medlemskap i pensjonsordning.

 

 

Etter søknadsfristens utløp vil offentlig søkerliste bli utarbeidet. Hvis søker har krysset av for ønske om ikke å fremkomme på offentlig søkerliste, vises det til offentleglova §25, annet ledd. Helseforetaket vil gjøre en vurdering av om kriteriene for å bli unntatt fra søkerlista er oppfylt. Det gjørs oppmerksom på at en søknad kan bli offentlig selv om søkeren har bedt om ikke å bli ført opp på søkerlista. Søkeren vil i tilfelle bli varslet om dette.