Ledig stilling

Helse Sør-øst RHF

Bioingeniør i turnus

Offentlig forvaltning

Seksjon for medisinsk biokjemi, Drammen sykehus inngår i Avdeling for laboratoriemedisin, Klinikk for medisinsk diagnostikk, som er organisert på tvers av sykehusene i Vestre Viken helseforetak. Drammen sykehus ligger flott til ved Drammenselven, og en kort spasertur unna togstasjonen.

Det bygges nytt ogmoderne sykehus på Brakerøya, som forventes i drift i mai 2025. Det blir et godt kollektivtilbud forreisende med både tog og buss. Det tar ca 30 minutter med tog fra Oslo og Tønsberg.Det nye sykehuset skal være lokalsykehus for 196 000 innbyggere i Lier, Drammen, Nedre Eiker,Røyken,Hurum, Sande og Svelvik, og ha områdefunksjoner for 552 000 innbyggere i hele Vestre Viken.Somatikk,psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) skal samlokaliseres i det nyesykehuset på Brakerøya som skal erstatte dagens Drammen sykehus og Blakstad sykehus.

Seksjon for medisinsk biokjemi, Drammen sykehus, har ca 72 årsverk, og utfører ca 5,5 millioneranalyser årlig. Avdeling for laboratoriemedisin er akkreditert etter standard ISO 15189, og betjenersykehusets pasienter og primærhelsetjenesten. Vi er i stadig utvikling, og våre arbeidsdager er preget av et spennende og hektisk arbeid inn mot nytt sykehus, samtidig som vi ivaretar ordinær drift. 

Seksjonen for medisinsk biokjemi, Drammen sykehus, er inndelt i fem fagområder:

Preanalytisk, hematologi/koagulasjon/flowcytometri, kliniskkjemi/immunoassay, allergi/proteiner og klinisk farmakologi/genteknologi.

Personalet jobber i team, ogbioingeniører i tredelt turnus er på dagtid knyttet til et fast fagområde for å kunne fordype seg i fagfeltet, og  rullerer årlig mellom fagområdene etter ønske og behov.

På vakt utfører alle bioingeniører i tredelt turnus arbeid innen preanalyse,hematologi/koagulasjon, kliniskkjemi/immunoassay og blodprøvetaking, og alle bioingeniørene kan alle vaktoppgaver.

 

Seksjon for medisinsk biokjemi, Drammen sykehus, har ledige stillinger for bioingeniøri turnus:

100% fast og 100% vikariat med mulighet for forlengelse.

Arbeidsoppgaver:

Bioingeniørfaglige oppgaver innen preanalyse, hematologi/koagulasjon/flowcytometri, klinisk kjemi/immunologi. Oppgaver innen andre faggrupper kan være aktuelt etter endt opplæring i turnus, siden det rulleres mellom faggruppene over tid
Blodprøvetaking av barn og voksne
Arbeid i tredelt turnus, kveld, natt, helg og helligdag
Frivillig deltakelse i bakvaktsordning 

Kvalifikasjoner:

Kunne ta ansvar for arbeidsoppgavene, jobbe selvstendig og strukturert
Gode kommunikasjonsevner både med pasienter og kollegaer
Faglig interesse
Nøyaktig og pålitelig
Gode samarbeidsevner og kunne jobbe i team
Imøtekommende og serviceinnstilt
Endringsvillig og fleksibel
Må trives i et aktivt og travelt miljø med varierte arbeidsoppgaver
Personlige egenskaper vektlegges

Personlige egenskaper:

Kunne ta ansvar for arbeidsoppgavene, jobbe selvstendig og strukturert
Gode kommunikasjonsevner både med pasienter og kollegaer
Faglig interessert og nysgjerrighet
Nøyaktig og pålitelig
Gode samarbeidsevner og kunne jobbe i team
Imøtekommende og serviceinnstilt
Endringsvillig og fleksibel
Må trives i et aktivt og travelt miljø med varierte arbeidsoppgaver
Personlige egenskaper vektlegges

Vi tilbyr:

Engasjerte ansatte som tar godt vare på nye kollegaer
Et trivelig arbeidsmiljø med dyktige og engasjerte medarbeidere
Et høyt faglig nivå og kollegaer som deler kompetanse
Utfordrende og varierte arbeidsoppgaver
Ønsketurnus
Faglige og personlige utviklingsmulighet
Godt samarbeid mellom ulike yrkesgrupper
Gode velferdsordninger med blant annet hytteutleie, kultur og fritidstilbud og mye annet
Nytt og moderne sykehus fra våren 2025