Ledig stilling

Helse Sør-øst RHF

Bioingeniør/helsesekretær/sykepleier

Offentlig forvaltning

Avdeling for blodbank og medisinsk biokjemi Elverum dekker fagområdene tapping, immunhematologi, preanalyse, hematologi/koagulasjon/blodgass, klinisk kjemi/hormoner, uriner, automasjon og allergi. Blodbanken foretar fullblodstappinger, plasma- og trombafereser, er ansvarlig for at sykehuset til enhver tid har tilstrekkelig lager av blodprodukter og at pasienter blir pretransfusjonsutredet. Medisinsk biokjemi tar i mot prøver fra primærhelsetjenesten, tar prøver på sykehuset og dekker primærhelsetjenesten og det lokale sykehusets behov for analyser.

Arbeidsoppgaver:

På vår seksjon på Elverum lyser vi ut en fast 100%-stilling med tiltredelse så raskt som mulig.

Stillingen er åpen for bioingeniører, helsesekretærer, sykepleiere eller andre med relevant helsefaglig bakgrunn.

Stillingen vil inngå i seksjonens turnus og er i utgangspunktet vaktstilling med kvelds-, natt- og helgejobbing. Seksjonens vaktoppgaver omfatter fagområdene kjemi/hormoner, hematologi/koagulasjon/blodgass, preanalyse og immunhematologi. Den vil i utgangspunktet være en stilling med overveiende dagarbeid. Noe kvelds- og helgejobbing kan måtte påregnes. Personer med kompetanse innen immunhematologi eller blodtapping oppfordres særlig til å søke.

Ved interne tilsettinger som frigjør annen stilling på seksjonen vil det tilsettes fra søkerne som er tilgjengelig.

Sykehuset er behjelpelig med å skaffe bolig og kan tilby å dekke 4 mnds leie av overgangsbolig.

Ønsket tiltredelse er så raskt som mulig.

Kvalifikasjoner:

  • Autorisert bioingeniør/helsesekretær/sykepleier. Evt annen relevant helsefaglig bakgrunn.
  • Det er ønskelig med personale som har erfaring med tapping av blodgivere.

Personlige egenskaper:

  • Fleksibel og omgjengelig. Glad i kontakt med andre yrkesgrupper.

Vi tilbyr:

  • Høy kompetanse.
  • Erfarne medarbeidere.
  • Tilsetting skjer på de vilkår som til enhver tid fremgår av gjeldende lover, tariffavtaler og reglement. Det er pliktig medlemskap i pensjonsordning.
  • Sykehuset er behjelpelig med å skaffe bolig og kan tilby å dekke 4 mnds leie av overgangsbolig.

 

Etter søknadsfristens utløp vil offentlig søkerliste bli utarbeidet. Hvis søker har krysset av for ønske om ikke å fremkomme på offentlig søkerliste, vises det til offentleglova § 25, annet ledd. Helseforetaket vil gjøre en vurdering av om kriteriene for å bli unntatt fra søkerlista er oppfylt. Det gjøres oppmerksom på at en søknad kan bli gjort offentlig selv om søkeren har bedt om ikke å bli ført opp på søkerlista. Søkeren vil i tilfelle bli varslet om dette.