Ledig stilling

Helse Sør-øst RHF

Bioingeniør/helsesekretær - sommervikarer.

Offentlig forvaltning

Avdeling for blodbank og medisinsk biokjemi Elverum dekker fagområdene tapping, immunhematologi, preanalyse, hematologi/koagulasjon/blodgass, klinisk kjemi/hormoner, uriner, automasjon og allergi. Blodbankseksjonen foretar fullblodstappinger, plasma- og trombafereser, er ansvarlig for at sykehuset til enhver tid har tilstrekkelig lager av blodprodukter og at pasienter blir pretransfusjonsutredet. Seksjonen vil etter hvert ta i mot prøver fra primærhelsetjenesten i hele opptaksområdet til Sykehuset Innlandet.

Arbeidsoppgaver:

 

Vi trenger motiverte, interesserte og faglig dyktige personer som kan tenke seg sommerjobb, enten som bioingeniør, helsesekretær eller sykepleier på vår seksjon. Sommervikarene vil i utgangspunktet kun jobbe dagvakter med oppgaver innen preanalyse (prøvetaking, pasientmottak og prøvemottak/-forsendelse), men kandidater som viser stor interesse/engasjement og har erfaring/kompetanse, kan være aktuelle for opplæring innen andre oppgaver innen kjemi, hematologi, koagulasjon, tapping (blodbank) og senvakter på hverdager.  

Antall stillinger som det tilsettes i vil være avhengig av søkernes kompetanse, når de kan starte og hvor lenge de kan jobbe. Men det vil minimum tilsettes 2.
Arbeidsgiver er behjelpelig med å skaffe bolig.

 

Kvalifikasjoner:

  • Autorisert bioingeniør eller helsesekretær.

Personlige egenskaper:

  • Fleksibel og omgjengelig. Glad i kontakt med andre yrkesgrupper.
  • Gode norskkunnskaper.

Vi tilbyr:

  • Høy kompetanse.
  • Erfarne medarbeidere.
  • Tilsetting skjer på de vilkår som til enhver tid fremgår av gjeldende lover, tariffavtaler og reglement. Det er pliktig medlemskap i pensjonsordning.

 

Etter søknadsfristens utløp vil offentlig søkerliste bli utarbeidet. Hvis søker har krysset av for ønske om ikke å fremkomme på offentlig søkerliste, vises det til offentleglova § 25, annet ledd. Helseforetaket vil gjøre en vurdering av om kriteriene for å bli unntatt fra søkerlista er oppfylt. Det gjøres oppmerksom på at en søknad kan bli gjort offentlig selv om søkeren har bedt om ikke å bli ført opp på søkerlista. Søkeren vil i tilfelle bli varslet om dette.