Ledig stilling

Helse Sør-øst RHF

Bioingeniør - fast stilling

Offentlig forvaltning

Er du vår nye bioingeniør og ønsker å jobbe innen fagområde bakteriologi?

Vi ønsker oss flere kollegaer, og kan tilby en arbeidsplass med godt arbeidsmiljø, varierte arbeidsoppgaver, fokus på høy kvalitet, faglige utfordringer og godt medisinsk utstyr.

Vi søker deg som har stor interesse for mikrobiologi, er systematisk, kvalitetsbevisst og ønsker å jobbe i rutinen med bakteriologiske prøver. Du må være arbeidsom, være en person som tar i et tak der det trengs og tar ansvar for å finne løsninger på problemer som oppstår.

Mikrobiologisk avdeling har ca. 55 årsverk og utfører årlig ca. 650.000 analyser innenfor fagområdene bakteriologi, infeksjonsserologi og molekylærdiagnostikk. Vi mottar prøver fra primærhelsetjenesten, samt fra spesialisthelsetjenesten i Vestfold og Telemark. 

Tiltredelse vil skje etter avtale.

I Sykehuset i Vestfold HF verdsettes mangfold og inkludering. Medarbeidere med ulik kompetanse, bakgrunn, livserfaring og perspektiv gir gode forutsetninger til å ta vare på hver enkelt pasient og bidrar til godt samarbeid og forståelse. Vi håper du vil søke på stilling hos oss.

Kvalifikasjoner:

 • Autorisasjon som bioingeniør.
 • Må beherske norsk godt, både muntlig og skriftlig. Det forutsettes oppholds- og arbeidstillatelse i Norge.
 • Ønskelig med erfaring med bakteriologi og/eller mikrobiologi, men dette er ikke et absolutt krav. Nyutdannede kan også søke stillingen.
 • Det er nødvendig med gode IKT kunnskaper og du må kunne bruke ulike datasystemer som daglig verktøy
 • Vi ber alle søkere vedlegge dokumentasjon på utdanning, attester på arbeidserfaring og eventuelle spesialistgodkjenninger. Dette for å dokumentere kvalifikasjoner som er oppgitte i CV, og til lønnsfastsettelse.

Personlige egenskaper:

 • Nøyaktig og strukturert med en systematisk tilnærming til arbeidet
 • Kvalitets- og ansvarsbevisst
 • Du samarbeider godt med andre, deler kunnskap, erfaringer og informasjon, støtter andre for å nå teamets mål
 • Har gode kommunikasjonsevner og serviceinnstilt 
 • Arbeidsom og takler travle arbeidsdager, uforutsigbarhet og kontinuerlig endringer
 • Ønske og vilje til aktivt å bidra til et godt arbeidsmiljø for alle ansatte
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt 

Vi tilbyr:

 • Mange gode kollegaer i et godt og inkluderende arbeidsmiljø
 • Som ansatt hos oss blir du en del av et solid og ambisiøst faglig miljø med varierte oppgaver. Gode muligheter for faglig utvikling og erfaringsdannelse
 • Gode låne- og forsikringsordninger hos KLP
 • Alle ansatte ved sykehuset omfattes av gruppelivsforsikring, reiseforsikring ved tjenestereiser, ulykkesforsikring - fritid og yrkesskadeforsikring
 • Gode velferdsordninger, med blant annet bedriftsidrettslag og personalhytter
 • Tilsetting skjer på de vilkår som til enhver tid fremgår av gjeldende lover og forskrifter, overenskomster og øvrige reglement
 • Som ansatt ved Sykehuset i Vestfold HF vil du bli medlem av kollektive pensjonsordninger i KLP, og trekkes 2 % i pensjonsinnskudd. Det er pliktig medlemskap i pensjonsordning. Les mer om offentlig tjenestepensjon på www.klp.no

Vi ber alle søkere vedlegge dokumentasjon på utdanning, attester på arbeidserfaring og eventuelle spesialistgodkjenninger. Dette for å dokumentere kvalifikasjoner som er oppgitt i CV, og til lønnsfastsettelse. Vi minner om at alt arbeid etter fylte 18 år er relevant ved ansiennitetsberegning.