Ledig stilling

Helse Sør-øst RHF

Bioingeniør 80% fast stilling, Hallingdal Sjukestugu

Offentlig forvaltning

Hvem er du og hva kan du bidra med?

Vi ser etter deg som ønsker å jobbe i et lite fagmiljø med god kontakt mellom de forskjellige yrkesgruppene på Hallingdal Sjukestugu (HSS)

Hos oss kan du bidra med laboratoriedrift som er svært viktig i diagnostikk og oppfølging av sykdomsforløpet for de pasientene som blir behandlet på HSS. Laboratoriedriften har utviklet seg mye med stadig flere analyseparameter de siste årene.

Vi ser etter deg som trives med effektivt og selvstendig arbeid hvor kvalitet og ansvar i arbeidet er helt avgjørende.

Du må være villig til å delta i turnusordning med arbeid på lørdag formiddag

 


Hvorfor jobbe i Vestre Viken?

Gjennom kvalitet, trygghet og respekt jobber vi sammen for å gi gode og likeverdige helsetjenester til de som trenger det! 
Som medarbeider i Vestre Viken blir du del av et solid og ambisiøst faglig miljø med varierte arbeidsdager. Vi vektlegger at fagmiljøene skal samarbeide om pasientbehandlingen, utnytte teknologiske muligheter og dele kunnskap og kompetanse mellom de forskjellige behandlingsstedene. 

Hallingdal Sjukestugu ligger vakkert plassert i Ål i Hallingdal langs Bergensbanen og RV7. Her befinner du deg midt i et natureldorado og kan blant annet oppleve fjellet med utsikt til Reineskarvet og Hallingskarvet. Det er flott turmuligheter hele året og Ål er et godt utgangspunkt for mange og varierte opplevelser.

På HSS er det et tett kollegialt samarbeid på tvers av avdelinger og yrkesgrupper. Det er stort fokus på trivsel og godt samarbeid. Ansatte på LAB-HSS inviteres og deltar på sosiale sammenkomster både på HSS og utenfor arbeidsstedet.

 


Om oss:

 • HSS er Ringerike Sykehus sin forlengede arm i Hallingdal
 • LAB på HSS er underlagt avdeling for laboratoriemedisin på Ringerike sykehus
 • Avdeling for laboratoriemedisin i Vestre Viken består av Medisinsk biokjemi, Mikrobiologi og Blodbank på Sykehusene Bærum, Kongsberg, Drammen og Ringerike.
 • LAB-HSS betjener inneliggende og polikliniske pasienter i Øvre Hallingdal. I tillegg tapper vi blodgivere to dager i uken.
 • Bioingeniørene ved HSS hospiterer jevnlig på LAB og Blodbank ved Ringerike Sykehus.
 • LAB-HSS har to stillinger for bioingeniør fordelt på 1,8 stillinger.
 • LAB-HSS har analyseinstrumenter som dekker analyser for hematologi, koagulasjon, blodgass, elektrolytter, kreatinin, D-dimer, CRP, NT-ProBnp, HBa1c, SR, Urinstix og blodkultur.
 • Arbeidstid for LAB-HSS er på dagtid fram til 1530 mand-fred. På mandager har vi også tapping av blodgivere fram til kl. 19.
 • Lørdager er LAB betjent fram til kl. 1200.

 


Vestre Viken ønsker at våre ansatte skal gjenspeile befolkningens mangfold. Vi oppfordrer derfor alle som er kvalifisert til å søke hos oss, uansett kjønn, alder, etnisitet, religion, livssyn, funksjonsnedsettelse og seksuell orientering. Det samme gjelder dersom du har hatt opphold i arbeidslivet.

Kvalifikasjoner:

Vi trenger deg som:

 • Har gyldig norsk autorisasjon som bioingeniør
 • Kan gjøre deg forstått på norsk eller annet skandinavisk språk. Både muntlige og skriftlige ferdigheter er nødvendig
 • Har gode kommunikative evner da samarbeidet med andre avdelinger er svært viktig

I tillegg mener vi det er en fordel at du har erfaring og forståelse for IKT da mye av arbeidet foregår på skjerm og i elektroniske systemer.

  Personlige egenskaper:

  Hos oss er det viktig at du trives med arbeidsoppgaver og miljøet, derfor legger vi vekt på personlig egnethet ved ansettelsen.

  Vi ser etter deg som:

  • Er positiv og omgjengelig
  • Har evne til å samarbeide og kan arbeide selvstendig
  • Er løsningsorientert, strukturert og nøyaktig
  • Trives med å jobbe delvis alene med det ansvar det innebærer
  • Er fleksibel da arbeidstiden kan variere noe etter behov
  • Kan trives i et lite og tett miljø

  Vi tilbyr:

  • Arbeid i trivelige og nybygde lokaler
  • Tett og nært samarbeid med alle faggrupper på HSS
  • Frihet til å arbeide selvstendig under ansvar og ut fra behov på HSS
  • Sosiale sammenkomster og velferdstilbud
  • God og tett oppfølging av fagansvarlige overbioingeniører ved Ringerike Sykehus samt legespesialist og seksjonsleder/ass. seksjonsleder.
  • Ansettelse i et stort helseforetak som ønsker å utvikle og tilby helsetjenester på nye måter
  • Spennende og varierte arbeidsoppgaver, med muligheter for faglig- og personlig utvikling 
  • Et innovativt og godt arbeidsmiljø med dyktige og engasjerte kollegaer
  • Medlemskap i Vestre Vikens Velferdsforening med gode rabattordninger på aktiviteter, kulturarrangement og leie av ferieboliger i inn- og utland
  • Ansettelse i en trygg offentlig virksomhet med gode pensjonsordninger

  Vil du lese mer om vårt arbeid fremover se: https://vestreviken.no/om-oss/utviklingsplan-2035