Ledig stilling

Helse Sør-øst RHF

Bioingeniør 

Offentlig forvaltning

Avdeling for blodbank og medisinsk biokjemi Elverum dekker fagområdene tapping, immunhematologi, preanalyse, hematologi/koagulasjon/blodgass, klinisk kjemi/hormoner, uriner, automasjon og allergi. Blodbanken foretar fullblodstappinger, plasma- og trombafereser, er ansvarlig for at sykehuset til enhver tid har tilstrekkelig lager av blodprodukter og at pasienter blir pretransfusjonsutredet. Medisinsk biokjemi tar i mot prøver fra primærhelsetjenesten, tar prøver på sykehuset og dekker primærhelsetjenesten og det lokale sykehusets behov for analyser.

Kopi av relevant utdanning og kopi av tjenesteattester ønskes vedlagt søknaden og minst 2 stk referanser - inkludert referanse fra siste arbeidsgiver

Kvalifikasjoner:

  • Autorisert bioingeniør.
  • Det er ønskelig med personale som har erfaring med eller interesse innen immunologi og/eller blodtapping.

Personlige egenskaper:

  • Fleksibel og omgjengelig. Glad i kontakt med andre yrkesgrupper. 
  • Må kunne norsk/skandinavisk språk.

Vi tilbyr:

  • Høy kompetanse.
  • Erfarne medarbeidere.
  • Tilsetting skjer på de vilkår som til enhver tid fremgår av gjeldende lover, tariffavtaler og reglement. Det er pliktig medlemskap i pensjonsordning.
  • Sykehuset er behjelpelig med å skaffe bolig og kan tilby å dekke 4 mnds leie av overgangsbolig.

 

Etter søknadsfristens utløp vil offentlig søkerliste bli utarbeidet. Hvis søker har krysset av for ønske om ikke å fremkomme på offentlig søkerliste, vises det til offentleglova § 25, annet ledd. Helseforetaket vil gjøre en vurdering av om kriteriene for å bli unntatt fra søkerlista er oppfylt. Det gjøres oppmerksom på at en søknad kan bli gjort offentlig selv om søkeren har bedt om ikke å bli ført opp på søkerlista. Søkeren vil i tilfelle bli varslet om dette.