Ledig stilling

Helse Sør-øst RHF

Bioingeniør

Offentlig forvaltning

Avdeling for Medisinsk Biokjemi, Sørlandet sykehus Kristiansand, har flere ledige vikariater som vaktgående bioingeniør. Vikariatene har 6 måneders varighet med mulighet for forlengelse. Oppstart etter avtale. 

Vi søker engasjerte, motiverte og serviceinnsilte medarbeidere til vår flotte avdeling. Som vaktgående bioingeniør hos oss vil du i det daglige arbeidet rullere mellom tre fagspesifikke enheter innen fagfeltet medisinsk biokjemi. Vaktgående bioingeniører jobber tre-delt turnus med 35,5 timers arbeidsuke og har for tiden arbeidshelg hver fjerde lørdag og søndag. Avdelingen benytter seg p.t. av ønsketurnus slik at den enkelte ansatte selv får medvirke til hvordan arbeidshverdagen skal legges opp. Den som ansettes vil bli en del av et godt og ungt arbeidsmiljø i et team på 45 vaktgående bioingeniører. 

Generelt om avdelingen:

Avdeling for Medisinsk Biokjemi er inndelt i tre enheter etter fagområder,- Enhet Pre- Postanalyse innbefatter merkantile oppgaver, prøvetaking på sengepost og i poliklinikk for blodprøvetaking, prøveforsendelse, prøvefordeling og akutt- og beredskapsfunksjoner. Enhet automasjon innbefatter fagområdene klinisk kjemi, immunkjemi, hematologi, koagulasjon og HbA1c. Enhet for spesialanalyser har blant annet elektroforese, urinanalyser og rusmiddelanalyser i sitt reportorar. Vi har ansvar for prøvetaking, mottak, behandling, analysering, forsendelse og oppbevaring av prøver til medisinske biokjemiske analyser. Avdelingen har døgnkontinuerlig drift og akutt beredskap. Vi har totalt 100 ansatte fordelt på 73 årsverk. Totalt utfører vi omtrent 4 millioner analyser per år. En stor andel av analysene er rekvirert fra primærhelsetjenesten, resterende fra sykehusets sengeposter og poliklinikker. Repertoaret vårt består av over 200 forskjellige analyser. Høsten 2022 tok vi i bruk nytt laborarieutstyr i en splitter ny og moderne automasjonshall.

Avdeling for Medisinsk Biokjemi er organisert inn under Medisinsk Serviceklinikk, som er tversgående for alle tre lokalisasjoner (Arendal, Kristiansand, Flekkefjord) i Sørlandet sykehus HF (SSHF). Laboratoriene i SSHF utgjør laboratorievirksomheten og vi har ett tett tversgående samarbeid. Avdelingen er akkreditert etter ISO-EN-15189.

Ta gjerne kontakt for nærmere informasjon.

Vi ber alle søkere vedlegge dokumentasjon på utdanning, attester på arbeidserfaring og eventuelle spesialistgodkjenninger. Dette for å dokumentere kvalifikasjoner som fremkommer i CV, og til lønnsfastsettelse.

Sørlandet sykehus ønsker at våre ansatte skal gjenspeile befolkningens mangfold og vi oppfordrer derfor alle som er kvalifisert til å søke hos oss, uansett kjønn, alder, funksjonshemming, nasjonal eller etnisk bakgrunn. Det samme gjelder dersom du har hatt opphold i arbeidslivet.

Kvalifikasjoner:

 • Norsk autorisasjon som bioingeniør.
 • Gode språkkunskaper.

Personlige egenskaper:

 • Vi ønsker deg som har godt humør, er positivt innstilt og som ønsker å yte god service for våre pasienter.
 • Vi søker deg som har gode samarbeidevner og som setter pris på god kommunikasjon og teamarbeid.
 • Vi søker deg som har god arbeidskapasitet, stor arbeidsglede og som trives i et hektisk miljø.
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Vi tilbyr:

 • Spennende og variert arbeidsområde, et fagfelt i utvikling.
 • Nye og moderne lokaler, og laboraotorieutstyr av nyere tid.
 • Godt og inkluderende arbeidsmiljø
 • Ønsketurnus for vaktgående bioingeniører
 • Pensjonsordninger, gruppe og ulykkesforsikring