Ledig stilling

Helse Sør-øst RHF

Bioingeniør

Offentlig forvaltning

Oslo universitetssykehus (OUS) er en arbeidsplass med svært gode muligheter for både faglig og personlig utvikling. For å kunne møte dagens og fremtidens utfordringer, trenger vi dyktige og engasjerte medarbeidere. Vi er en utviklende arbeidsplass som skal ivareta både pasientene, pårørende og ansatte, og på den måten kan vi leve opp til vår visjon; «Sammen med pasientene skaper vi morgendagens behandling».

Avdeling for mikrobiologi ved OUS er fordelt på to lokalisasjoner, Rikshospitalet og Ullevål. Avdelingen utfører laboratoriebasert infeksjonsdiagnostikk på pasienter innlagt i Oslo sykehusene og fra pasienter i primærhelsetjenesten. Miljøet er lærerikt og kan periodevis være hektisk.

Ved Enhet for molekylærdiagnostikk og virologi på Ullevål er det ledig et vikariat som bioingeniør i perioden:

 • 15.05.2023 - 26.05.2024 med mulighet for forlengelse

 Enhet for molekylærdiagnostikk og virologi er organisert under Seksjon for molekylærdiagnostikk, virologi og serologi, og er lokalisert på Ullevål. Enheten har 15,5 faste stillinger hvor det av disse er 6 spesialbioingeniører, 7,5 bioingeniører, en spesialingeniør og enhetsleder. Vi søker en dyktig bioingeniør som har lyst til å bli en del av vår enhet.

I rutinediagnostikken benytter enheten molekylære metoder, i hovedsak real-time PCR. Den faglige utviklingen innen molekylærdiagnostikk går raskt og det gir mange spennende faglige og teknologiske muligheter. Den faglige utviklingen ved enheten foregår i samarbeid med Seksjon for medisin og Seksjon for utvikling. Enheten er akkreditert etter ISO standard 15189.

Enheten er involvert i prosessen med planlegging av prosjektet " Nye OUS", hvor det planlegges at Avdeling for mikrobiologi skal samles i Livsvitenskapsbygget i 2027.

Oslo universitetssykehus er en arbeidsplass med stort mangfold. Det mener vi er helt avgjørende for å løse de oppgavene som kreves av oss. Vi ønsker derfor at dette mangfoldet skal gjenspeiles blant søkerne til våre stillinger og oppfordrer alle til å søke uavhengig av hvem du er og hvilken bakgrunn du har.

Kvalifikasjoner:

 • Autorisasjon som bioingeniør
 • Relevant erfaring innen fagområdet er en fordel

Personlige egenskaper:

Hos oss er det viktig at du:

 • Har evnen til å samarbeide på tvers av ulike fagmiljøer
 • Trives med å jobbe i en stor og kompleks organisasjon  
 • Har faglig interesse og engasjement
 • Er strukturert, systematisk og har evne til å jobbe selvstendig
 • Trives med å jobbe i team og bidra med fellesoppgaver

Vi tilbyr:

 • En arbeidsplass preget av tillit, åpenhet og respekt
 • En trygg arbeidsplass med god kollegastøtte
 • Som nyansatt i OUS blir du en del av et nyansattprogram
 • Gode muligheter for faglig og personlig utvikling
 • Du blir en del av et viktig samfunnsoppdrag 
 • Et spennende og utfordrende fagmiljø.
 • Hyggelige kollegaer
 • Fokus på god og individuell opplæring
 • Fleksitid
 • Et trivelig arbeidsmiljø som i perioder kan være hektisk
 • Lønn etter gjeldende overenskomst