Ledig stilling

Helse Sør-øst RHF

Bioingeniør

Offentlig forvaltning

Senter for laboratoriemedisin leverer tjenester innen medisinsk biokjemi, transfusjonsmedisin, blodbank, medisinsk mikrobiologi og patologi. Senteret er per i dag geografisk plassert ved Sykehuset Østfold Kalnes, -Sarpsborg, -Moss, -Fredrikstad, -Askim -Halden og ved Nasjonalt ankomstsenter.  

Nasjonalt ankomstsenter er første oppholdssted for asylsøkere som kommer til Norge, og har cirka 1000 overnattingsplasser. Ankomstsenteret ligger i Råde i Viken, og ble opprettet som akuttmottak i forbindelse med økte asylankomster i 2015. Formålet med senteret er å sikre beredskap ved økte ankomster, og mer effektiv behandling av asylsøknader ved at flere steg i prosessen gjennomføres på ett sted.

Sykehuset Østfold har egne lokaler på ankomstsenteret, hvor vi registrerer asylsøkeren i vårt system, og screener for TBC, med blodprøver og røntgen thorax etter retningslinjer fra Folkehelseinstituttet. Arbeid på ankomstsenteret er en unik mulighet til å bruke personlige egenskaper i møte med asylsøkere som kommer til Norge, og vil gi verdifull erfaring i bredt tverrfaglig samarbeid. Vi har i dag 4,5 bioingeniørstillinger tilknyttet ankomstsenteret. Som følge av situasjonen i Ukraina har vi behov for å øke vår kapasitet midlertidig og søker etter bioingeniør til engasjement.
Den som ansettes må påregne rotasjon på utestasjoner.

Arbeidstiden er for tiden dagtid med 37,5 timers uke med lørdag, søndagsvakter og helligdager.
 

Kvalifikasjoner:

 • Godkjent utdanning og norsk autorisasjon som bioingeniør
 • Erfaring fra blodprøvetaking
 • Gode IT-kunnskaper
 • Innehar gode norskkunnskaper, både muntlig og skriftlig

Personlige egenskaper:

 • Pasientorientert
 • Gode kommunikasjonsevner
 • Gode samarbeidsevner
 • Personlig og faglig trygghet
 • Selvstendig, men samtidig en god lagspiller som viser glede, initiativ og engasjement i sitt arbeid
 • Bidra til et godt arbeidsmiljø
 • Personlig egnethet vektlegges

Vi tilbyr:

 

I henhold til offentlighetsloven kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

Vi ber alle søkere vedlegge dokumentasjon på utdanning og attester på arbeidserfaring, disse må være på norsk, svensk, dansk eller engelsk. Dette for å dokumentere kvalifikasjoner som fremkommer i CV, og til lønnsfastsettelse. Vi gjør oppmerksom på at alt arbeid fra fylte 18 år er relevant ved ansiennitetsberegning.

Sykehuset praktiserer et inkluderende arbeidsliv og følger opp regjeringens inkluderingsdugnad. Det betyr at vi ønsker velkommen kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, alder, redusert funksjonsevne, ulik nasjonal eller etnisk bakgrunn og kandidater som av ulike årsaker ikke kan dokumentere en sammenhengende yrkeskarriere.