Ledig stilling

Helse Sør-øst RHF

Bioingeniør

Offentlig forvaltning

Sykehuset Østfold gir spesialisthelsetjenester innenfor somatikk, psykisk helsevern og rus. Fra september 2018 er spesialisthelsetjenestetilbudet for befolkningen i Vestby kommune overført til Sykehuset Østfold. Utvidelsen betyr en aktivitetsvekst for sykehuset og gir muligheter til å videreutvikle alleredesterke fagmiljøer både i somatikken og i psykisk helsevern. Et topp modernesykehus på Kalnes, et oppgradert sykehus i Moss og en rekke tilbud innen psykisk helsevern der pasienten bor, gir 300 000 innbyggere et godt tilbud. Sykehusstrukturen skal sikre befolkningen et fullt ut dekkende spesialisttilbud i god samhandling med kommunehelsetjenesten og andre sykehus.  Sammen skal vi gi pasienten en helhetlig helsetjeneste. Vi er en av Østfolds største arbeidsplasser med over 5000 medarbeidere, og er lokalisert i Sarpsborg, Moss, Halden, Fredrikstad, Askim og Eidsberg.

Ansettelse kan skje før søknadsfristen utløper.
 

Arbeidsoppgaver:

 • Delta i det daglige laboratoriearbeidet ved seksjon for patologi
 • Arbeid ved flere enheter i laboratoriedrift vil kunne være aktuelt. Herunder kan nevnes enhet for histologi, immunhistokjemi, cytologi og annet (f. eks. makroskop.)
 • Kvalitetsarbeid
 • Delta på relevante møter
 • Nye og/eller endrede arbeidsoppgaver vil kunne tilkomme dersom seksjonens behov tilsier det

Kvalifikasjoner:

 • Norsk autorisasjon som bioingeniør
 • Patologifaget krever solid kunnskap innenfor de medisinske basalfag anatomi, histologi, fysiologi, biokjemi og molekylærbiologi
 • Erfaring fra patologifaget og histologi vektlegges
 • Må kunne kommunisere godt på norsk eller skandinavisk språk, både skriftlig og muntlig

Personlige egenskaper:

 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • Stor vilje til å tilegne seg teoretisk og praktisk kunnskap
 • Evne til å arbeide ansvarlig, nøyaktig, effektivt og etterrettelig
 • Evne til omstilling og innovasjon
 • Bidra til et godt arbeidsmiljø
 • Bidra til at sykehusets, avdelingens og seksjonens mål oppnås
 • Personlig egnethet vektlegges i særlig grad
 • Erfaring med immunhistokjemi og / eller cytologi ønskelig  

Vi tilbyr:

 • Et dynamisk fagmiljø av høy kvalitet
 • Varierende og utfordrende arbeidsoppgaver
 • Gode forsikringsordninger
 • Pensjonsordning gjennom KLP
 • Gode velferdstilbud for ansatte, f.eks. hytteutleie og annet
 • Bedriftsidrettslag
 • Sentral beliggenhet. Kort reisevei fra Oslo, Vestfold og Sverige

 

I henhold til offentlighetsloven kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

Vi ber alle søkere vedlegge dokumentasjon på utdanning og attester på arbeidserfaring. Dette for å dokumentere kvalifikasjoner som fremkommer i CV, og til lønnsfastsettelse. Vi gjør oppmerksom på at alt arbeid fra fylte 18 år er relevant ved ansiennitetsberegning.

Sykehuset praktiserer et inkluderende arbeidsliv og følger opp regjeringens inkluderingsdugnad. Det betyr at vi ønsker velkommen kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, alder, redusert funksjonsevne, ulik nasjonal eller etnisk bakgrunn og kandidater som av ulike årsaker ikke kan dokumentere en sammenhengende yrkeskarriere.