Ledig stilling

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Lillestrøm Kommune

Bingsfoss ungdomsskole søker 1 lærer med spansk, norsk og gjerne kroppsøving i fagkretsen,  fast stilling

Offentlig forvaltning

Lillestrøm er en utviklingsorientert skolekommune med en visjon om at alle elever skal lære, trives og utvikle seg. Vi har brede og solide fagmiljøer og er opptatte av å bygge et lag rundt våre elever. Skolene vektlegger profesjonsfaglige fellesskap, og alle lærere deltar også i faggrupper og nettverk som inngår i den kommunale kompetanseutviklingen. Den gode skole skaper vi sammen!

Vi ønsker oss både nyutdannede og erfarne lærere. Dersom du er nyutdannet, tilbys en solid veiledningsordning som ivaretar deg spesielt. Vi har dyktige mentorer på hver enkelt skole, og i kommunale nettverk møter du erfarne veiledere og andre nyutdannede. I Lillestrømskolen satses det også på videreutdanning og utviklingsmuligheter gjennom hele yrkeslivet.

Lillestrøm kommune ligger sentralt på Romerike med gode buss- og togforbindelser. Lillestrøm stasjon ligger kun ti minutter med tog fra Oslo S. Mer informasjon om skolene finner du på kommunens hjemmeside.

Bingsfoss ungdomsskole har 435 elever og 52 ansatte. Vi holder til sentralt på Sørumsand med gangavstand til tog- og busstasjon. Reisetid med tog fra Oslo er ca.30 minutter. Skolen har fine friluftsområder i umiddelbar nærhet. Skolens visjon er "Sammen i bevegelse". I dette ligger et mål om fysisk bevegelse, men også i tanker og sinn!

Bingsfoss er sertifisert som dysleksivennlig skole, og jobber for tiden spesielt med temaene i fagfornyelsen.

En av våre spansklærere flytter tilbake til Vestlandet og vi søker hans etterfølger. 

Arbeidsoppgaver:

 • Arbeidsoppgaver er primært knyttet til undervisning i spansk, norsk, kroppsøving og tilrettelagt undervisning på ungdomstrinnet. Stillingen er i utgangspunktet full stilling , men kan deles om ønskelig
 • Oppfølging av elevers faglige og sosiale utvikling
 • Samarbeid på trinn, i faggrupper og med foresatte
 • Følge opp planer for klasser og enkeltelever
 • Stillingen kan bli tillagt kontaktlærer funksjon

Kvalifikasjoner:

 • Vi søker lærere med undervisningskompetanse på ungdomsskolen, grunnskolelærer (GLU)/ allmennlærer (ALU) eller adjunkt/ lektor med godkjent pedagogisk utdanning
 • Kompetanse i digitale verktøy som blant annet OneNote og Teams
 • Erfaring fra undervisning og klasseledelse
 • Gode norskkunnskaper
 • Før tiltredelse må det legges frem politiattest i tråd med opplæringsloven § 10-9, og om nødvendig, tilfredsstillende tuberkulinstatus i tråd med bestemmelsen i forskrift om tuberkulosekontrolll

Personlige egenskaper:

 • Et inkluderende og positivt elevsyn
 • Samarbeider og kommuniserer godt med elever, kollegaer og foresatte
 • Strukturert og selvstendig
 • Fleksibel og løsningsorientert i en travel hverdag
 • Nytenkende og opptatt av pedagogisk utvikling
 • God omsorgs- og relasjonsevne
 • Personlig egnethet vektlegges 

Vi tilbyr:

 • Godt og stabilt arbeidsmiljø
 • Godt fagmiljø med fokus på læring og utvikling, trygghet og trivsel
 • Gruppelivs- og yrkesskadeforsikring, inkl. yrkesskadeforsikring på fritid
 • Varierte muligheter for kompetanseutvikling, etter- og videreutdanning
 • Lønn etter hovedtariffavtalen
 • Bedriftshelsetjeneste
 • Aktivt bedriftsidrettslag

 

Generell søknadsinformasjon:
Vitnemål og attester lastes opp i rekrutteringsportalen. Vitnemål og/eller karakterutskrifter henter du fra Vitnemålsportalen, og laster opp i rekrutteringsportalen. Har du utdanning fra utlandet legger du ved godkjenning fra NOKUT. Offentlig søkerliste utarbeides etter søknadsfristens utløp, jf. Offentleglova § 25. Dersom du ønsker å reservere deg fra oppføring på offentlig søkerliste må dette begrunnes. Du vil bli varslet om reservasjon ikke tas til følge.