BIM-Medarbeidere

Trøndelag fylkeskommune

Offentlige tjenester og forvaltning

Trøndelag Fylkeskommune (TrFK) har i forbindelse med utbygging av nye lokasjoner utarbeidet bygningsinformasjonsmodeller (BIM) av den nyere delen av eiendomsmassen, og vil i løpet av høsten iverksette såkalt "slim-bimming" av den øvrige bygningsmassen. Dette for å sikre at TrFK har modeller av tilstrekkelig kvalitet til å forvalte eiendomsporteføljen på en tilfredsstillende måte, og at modeller kan integreres i fylkeskommunens FDVU-verktøy. Det standardiserte lagringsformatet IFC/åpen BIM vil bli benyttet som grunnlag for arbeidet med å modellere bygningsmassen. Arbeidene vil i det alt vesentlige bli gjennomført digitalt, og kvalifiserte søkere fra hele landet oppfordres derfor til å søke. Stillingene rapporterer til Teamleder.

Arbeidsoppgaver:

- Modellering av eksisterende bygningsmasse
- Kvalitetssikre modeller basert på befaring/oppmåling
- Oppdatering av tegningsarkiv, modellarkiv og databaser
- Oppdatering av eksisterende modeller av nyere lokasjoner
- Evt. andre oppgaver relatert til modelleringen

Kvalifikasjoner:

-       Krav til fagskole eller høyere utdanning innen digitalisering av bygninger
-       Relevant erfaring vil kunne kompensere for krav til formell kompetanse
-       God kjennskap til åpen BIM/IFC-modeller
-       Gode kunnskaper om prosjekteringsverktøy som Revit, Autocad etc.
-       Ønskelig med relevant erfaring innen BIM, DAK og/eller integrasjon av bygningsmodeller i           FDV-system

Personlige egenskaper:

 -  Du har høy faglig og personlig integritet
 -  Du er selvstendig og beslutningsdyktig 
 -  Du har gode kommunikasjons- og samarbeidsegenskaper.

Vi tilbyr:

-          Konkurransedyktige betingelser
-          Faglige utfordringer og en spennende oppgave
-          Gode forsikringsordninger
-          Spennende og utfordrende oppgaver i et tverrfaglig arbeidsmiljø
-          Arbeidsoppgaver med gode muligheter til faglig og personlig utvikling
-          Sentrale og moderne lokaler 
-          Fleksibel arbeidstid, mulighet for hjemmekontor
-          Stillingsinnplassering i hht. lov, reglement og avtaler