• Bedrift
  Bærum kommune
 • Søknadsfrist
  24.05.2024
 • Heltid/Deltid
  Heltid
 • Ansettelsesform
  Fast
 • Bransje
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring
  Ønskelig
 • Adresse
  1337, SANDVIKA
  BÆRUM
 • Antall stillinger
  1
 • karriere-kode
  5655384
 • Se her for andre jobber fra Bærum kommune
Ledig stilling

Bærum kommune

Bidra til vårt felles lederskap!

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Topplederteamet i Bærum kommune har et felles ansvar for å levere på kommunens overordnede mål og skal proaktivt ivareta grensesnittet mellom politikk og administrasjon og sikre god kvalitet og bærekraft i leveransene. Topplederteamet skal først og fremst ha et strategisk og helhetlig perspektiv, arbeide med organisasjonskultur og sikre lederskap basert på tillit og gjennomføringskraft. Som en tillitsbasert organisasjon, skal ledere fremheve og dra nytte av medarbeidernes kompetanse og motivasjon til å gjøre en god jobb. Gjennom utvikling, læring og jobbautonomi, skal vi finne løsninger tett på innbyggernes behov. For å komplettere lederteamet søker vi:
 
Direktør for organisasjon, styring og utvikling
 
Ansvarsområdet er i utvikling, og omfatter for tiden følgende fellesfunksjoner som er organisert under tre kommunalsjefer: Utvikling og digitalisering, Økonomi og styring og HR og interne tjenester. 
 
Området skal sikre effektive fellestjenester, felles analyse- og kunnskapsgrunnlag for kommunen og bidra til tjenestenær og helhetlig utvikling til det beste for innbyggerne. Med tjenestene som premissleverandør og en bærekraftig og smidig organisering, skal området yte lederstøtte som møter behovene i organisasjonen. Fagområdene skal bidra med strategiske råd og være foretrukken partner ved behov for utvikling av tjenestene.
   
I denne stillingen inviteres du til å bidra i utformingen av direktørområdet basert på et helhetlig innbygger- og brukerperspektiv for samhandling og utnyttelse av fellesfunksjonene i Bærum kommune.
 
Stillingen inngår i kommunedirektørens ledergruppe og du må evne å samarbeide godt for å sikre at Bærum kommune har en helhetlig ressursutnyttelse.   

Kvalifikasjoner:

 • Høyere utdanning fortrinnsvis på masternivå, gjerne innenfor innen organisasjon og ledelse 
 • Ledererfaring fra toppledergruppe og fra relevante fellesfunksjoner
 • Erfaring fra både drift og utvikling i en stor og kompleks virksomhet 
 • God strategisk forståelse for digital transformasjon og organisasjonsutvikling
 • Erfaring fra politisk styrt organisasjon

Personlige egenskaper:

Du har et bredt samfunnsperspektiv med et helhetlig blikk for kommunens rolle og oppgaver. Det er avgjørende i stillingen at du evner å skape gode relasjoner til medarbeidere, politikere, innbyggere og samarbeidspartnere og utpreget evne til samarbeid på tvers av hele organisasjonen. God rolleforståelse med evne til å skape forståelse for politiske vedtak og ambisjoner vil være en styrke. Vi søker en tydelig, strukturert og tillitsskapende leder med god gjennomføringsevne og høy integritet.  
 
Utvist evne til å skape gode resultater fra omstillings- og endringsprosesser vil bli vektlagt. Du bør motiveres av kommunens samfunnsoppdrag og lederutfordringene. Du er smidig, løsningsorientert og tydelig. Du må kunne utøve tillitsbasert ledelse, skape trygge handlingsrom og jobbe for at ledere og medarbeidere blir myndiggjorte, kompetente og rustet til å møte fremtidens utfordringer.
 
Personlige egenskaper vil sterkt vektlegges.

Vi tilbyr:

 • Vi kan tilby en unik mulighet til å bidra i utviklingen av fremtidens løsninger i Norges femte største kommune med over 12.000 ansatte og 130.000 innbyggere.
 • Offentlig tjenestepensjon
 • Lønn etter avtale

 

Ta gjerne uforpliktende kontakt med Randi Flugstad, tlf. 905 84 138 eller Kaja Baarnes , tlf 476 72 100 i Amrop. Kommunedirektør i Bærum Geir B. Aga kan også kontaktes, tlf. 924 36 396.

Etter søknadsfristens utløp vil det utarbeides offentlig søkerliste. Ber du om å bli unntatt fra denne listen, må det grunngis i søknadsportalen, og du vil få en tilbakemelding på dette. Hvis ditt ønske ikke kan imøtekommes, vil du få mulighet til å trekke søknaden. 

 

 • Bedrift
  Bærum kommune
 • Søknadsfrist
  24.05.2024
 • Heltid/Deltid
  Heltid
 • Ansettelsesform
  Fast
 • Bransje
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring
  Ønskelig
 • Adresse
  1337, SANDVIKA
  BÆRUM
 • Antall stillinger
  1
 • karriere-kode
  5655384
 • Se her for andre jobber fra Bærum kommune