• Bedrift
  Senja kommune
 • Søknadsfrist
  26.11.2023
 • Bransje
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring
  Ønskelig
 • Adresse
  9300, FINNSNES
  SENJA
  Norge
 • Antall stillinger
  1
 • karriere-kode
  5418480
 • Se her for andre jobber fra Senja kommune
 • Oppdatert 26.10.2023
Ledig stilling

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Senja kommune

Besøksforvalter

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Om stillingen

Vil du jobbe med besøksforvaltning i Senja kommune? Ønsker du å være aktivt deltakende i arbeidet med å opprettholde og videreutvikle Senjaregionen sin status som bærekraftig reisemål, og Senja kommunes status som nasjonalparkkommune, der besøkende bidrar til positiv merverdi for natur, kultur og lokalsamfunn? Da må du søke på denne stillingen hos oss.

Senja er et av landets raskest voksende besøksmål. Innafor kommunegrensene har vi en rekke ikoniske fjell, og flere internasjonalt kjente og populære turstier og utfartsområder. Vi har nasjonal turistveg, nasjonal sykkelsti og flere typiske turiststeder, Ånderdalen nasjonalpark og 24 andre verneområder med ulik størrelse og verneformål, samt 6 statlig sikrede friluftslivsområder.

Senja kommune satser på bærekraftig besøksforvaltning og skal i tiden framover blant annet utarbeide en helhetlig besøksstrategi som skal være styrende for hvor, og i hvilken grad det skal tilrettelegges for besøk. Videre skal det utvikles en modell for drift av våre friluftslivs- og utfartsområder, hvor kommunen har tilrettelagt med parkering, toaletter, avfallsløsning, informasjon og skilting. Synes du det virker spennende å ta del i dette arbeidet ønsker vi gjerne å høre fra deg!

Vi har ledig 100% fast stilling som besøksforvalter ved kommunalområde Samfunnsutvikling, virksomhet Plan og utvikling. Stillingen er underlagt faggruppe for Landbruk og miljø.Virksomheten jobber innenfor mange fagområder, blant annet landbruk, miljø, friluftsliv, kulturmiljø- og utmarksforvaltning, plan, byggesak og geodata.

Som besøksforvalter vil du jobbe tett opp mot andre interne ressurser i kommunen innafor blant annet næring, kultur og teknisk drift, og en rekke eksterne samarbeidspartnere. Du vil ha koordinatoransvar for kommunens mange oppgaver knyttet til besøksforvaltning. Vi kan love et spennende og lærerikt miljø der du får god innsikt i alle sider ved forvaltningen.

 

Fag- og ansvarsområder:
 • Oppgaver knyttet til utvikling og oppfølging av kommunens planer og strategier innenfor besøksforvaltningen, herunder ivareta kommunens status som nasjonalparkkommune
 • Bidra til en helhetlig innsats knyttet til regional utvikling i Senjaregionen, der steds-, nærings- og samfunnsutvikling sees i sammenheng og gjensidig styrker hverandre med fokus på Senjaregionen som bærekraftig reisemål
 • Saksbehandling og skriving av politiske saker innenfor stillingens ansvarsområder
 • Forvaltningsoppgaver og prosjektutvikling knyttet til besøksforvaltning
 • Oppgaver knyttet til planlegging, igangsetting og oppfølging av kommunens egne bygge- og utviklingsprosjekt innenfor besøksforvaltningen, herunder oppfølging av samarbeidspartnere og koordinering av prosjekter tverrsektorielt
 • Ta initiativ til og bidra til et godt samspill med eksterne og interne aktører knyttet til besøksforvaltning i kommunen, herunder dialog med grunneiere, næringsaktører, lag/foreninger og øvrig publikum med interesser og aktiviteter i LNFR-områder og bynære friluftslivs- og grøntområder
 • Noe reising må påregnes
 • Andre oppgaver kan bli tillagt stillingen
 • Endelig definering av arbeidsoppgavene vil bli sett i sammenheng med dine kvalifikasjoner, og med kommunens samlede kapasitet og kompetanse.
Kompetanse og erfaring:
 • Universitetsutdanning, fortrinnsvis på masternivå innen studieretninger med vekt på fag innenfor arealbruk, geografi og samfunnsfag - samfunnsgeografi eller naturbasert reiseliv er spesielt relevant.
 • Andre fagutdanninger innen samfunnsvitenskapelige fag kan være relevante.
 • Kompetanse innen planlegging og tilrettelegging for friluftsliv.
 • Bred og relevant yrkeserfaring fra offentlig og/eller privat sektor.
 • God samfunnsforståelse.
 • God kjennskap til relevant lovverk.
 • God forståelse for bruk av digitale verktøy.
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne, norsk som arbeidsspråk.
 • Førerkort kl. B.
Personlige egenskaper:

Senja kommunes verdier er  Fremoverlent, Raus og Bærekraftige. Vi søker ansatte som etterlever disse verdiene.

 • Du har stort engasjement og forstår viktigheten av bærekraftig utvikling.
 • Du er nysgjerrig og har evne til å sette seg inn i nye oppgaver og problemstillinger.
 • Du liker å jobbe i team og samarbeide på tvers av fagområder, med ulike mennesker internt og eksternt.
 • Du er en god nettverksbygger og kommuniserer tydelig og godt.
 • Du er løsningsorientert og nytenkende med evner til å finne gode, framtidsrettede løsninger.
 • Du er god på å ta initiativ, og har evne til å følge opp med gjennomføring.
 • Du har god rolle og prosessforståelse og evne til å håndtere flere prosesser samtidig.
 • Du har evne til å jobbe strukturert og nøyaktig.
 • Du trives ute på befaring så vel som på kontoret.

Personlige egenskaper vil bli tillagt stor vekt.

 

Sentrale nettsider og dokumenter:


Vår nettside

Masterplan Senjaregionen som attraktivt og bærekraftig besøksmål "Senja - by invitation"

Naturbase

 

Vi tilbyr:
 • En spennende arbeidsplass med komplekse, varierte og utfordrende arbeidsoppgaver
 • Et bredt fagmiljø med kompetente medarbeidere
 • Gode pensjons- og forsikringsordninger i KLP
 • Tilsetting etter gjeldende lover, reglement og tariffavtaler 
 • Lønn etter tariff og kvalifikasjoner


Vi ønsker et arbeidsmiljø preget av mangfold, og at våre ansatt skal gjenspeile befolkningen forøvrig. Vi oppfordrer alle som er kvalifisert til å søke jobb hos oss uansett alder, funksjonsevne, kjønn, eller minoritetsbakgrunn. Vi legger vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene dersom du har behov for det. 

Etter søknadsfristens utløp vil det bli satt opp en offentlig søkerliste inneholdende navn, alder, stilling eller yrkestittel og bosteds- eller arbeidskommune for hver søker. Det kan gjøres unntak fra innsyn for opplysninger om en søker dersom vedkommende selv ber om det. Opplysninger om en søker kan bli offentlige selv om søkeren har anmodet om ikke å bli ført opp på søkerlisten. Dersom anmodningen ikke blir tatt til følge vil søkeren bli varslet om dette.

 

 • Bedrift
  Senja kommune
 • Søknadsfrist
  26.11.2023
 • Bransje
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring
  Ønskelig
 • Adresse
  9300, FINNSNES
  SENJA
  Norge
 • Antall stillinger
  1
 • karriere-kode
  5418480
 • Se her for andre jobber fra Senja kommune
 • Oppdatert 26.10.2023