Ledig stilling

Østre Toten kommune

Bemanningsplanlegger

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

 

 

Arbeidssted: 

Helse, omsorg og velferdssektoren i Østre Toten kommune er inne i en periode med rivende utvikling, spennende utviklingsløp, digitalisering i og av tjenestene og utfordrende omstillinger som gjør at vi lærer noe nytt hver dag. Vi har en politisk vedtatt strategi for utvikling av tjenestene i et langsiktig perspektiv, Ny velferd 2040. Denne er godt forankret både politisk og administrativt og setter retning for prioriteringer og utviklingsarbeidet. Vi har dyktige og erfarne ledere som jobber godt sammen, har solid og god drift, og er opptatt av å utvikle lederskap og tjenestene.  I tillegg har vi en profesjonell og dyktig fagstab som bidrar med lederstøtte og til utviklingsarbeidet. 

Fakta om stillingen: 

Stillingen vil ha overordnet systemansvar for ressursplanlegging i døgntjenestene. Du vil arbeide tett sammen med enhetsledere, HR-avdelingen, tillitsvalgte og øvrige ressurspersoner. Du vil få en sentral posisjon i organisasjonen vår, og få være med å styre retning og utvikling innen aktivitetsstyrt ressursplanlegging i helse- og omsorgstjenestene.

Vi søker en selvstendig, drivende og engasjert person som trives i grensesnittene mellom systematikk/ struktur, relasjoner/ mennesker og IKT/ digitalisering. Her vil du virkelig få anledning til å sette spor og bidra sterkt til å oppfylle kommunens samfunnsoppdrag. Fokus på heltidskultur gjennom «Det store heltidsvalget», døgnrytmeplaner, alterantive arbeidstidsordninger og kalenderplaner.  

Arbeidsoppgaver:

 • Overordnet ansvar og pådriver for videreutvikling av aktivitetsstyrt bemanningsplanlegging
 • Sikre at bruk av personalressurser skjer ut fra behov og i tråd med lov- og avtaleverk
 • Være sparringspartner for og bistå ledere. Gi god beslutningsstøtte og underlagsdokumentasjon ved bemanningsplanlegging, blant annet med kostnadsberegninger
 • Samarbeid med tillitsvalgte, HR-avdelingene og økonomiavdelingen
 • Sikre lik praksis for aktivitetsstyrt bemanningsplanlegging i sektoren
 • Ansvarlig for systematisk kvalitetsarbeid og utarbeide retningslinjer for fagområdet
 • Sikre og koordinere undervisning om bemanningsplanlegging og arbeidsplansystemet i GAT
 • Gi faglig råd, veiledning og opplæring til ledere og tillitsvalgte
 • Holde seg faglig oppdatert og delta i faglig utviklingsarbeid

Kvalifikasjoner:

 • God og relevant erfaring fra bemanningsplanlegging, gjerne også på et overordnet nivå
 • Kompetanse innen lov- og avtaleverk for arbeidstid og kunnskap om kompetanseforvaltning
 • Kompetanse innen GAT-systemet eller tilsvarende bemanningsprogram
 • God økonomiforståelse
 • God kunnskap om IKT og forståelse for anvendelse av IT-systemer
 • Kjennskap til kvalitetssystemer
 • Kjennskap til offentlig forvaltning og kommunal virksomhet vil være en fordel
 • Høyere relevant utdanning

Kvalifiserte personer oppfordres til å søke uansett alder, kjønn, funksjonsnedsettelse eller kulturell bakgrunn.

Egenskaper:

 • Arbeider like godt selvstendig som i samhandling med andre
 • Gode kommunikasjons- og relasjonsevner
 • Systematisk og strukturert, men også løsningsorientert og gjennomføringssterk
 • Nytenkende, endrings- og tilpasningsdyktig
 • Er lojal overfor beslutninger

Vi tilbyr:

Som ansatt i Østre Toten kommune vil du omfattes av en god pensjons- og forsikringsordning. Vi har meningsfulle arbeidsoppgaver og et inkluderende arbeidsmiljø.

Arbeidstakere tilsettes i Østre Toten kommune på de vilkår som til enhver tid fremgår av gjeldende lover, reglementer
og Hovedtariffavtalen. Det trekkes 2% av bruttolønn til pensjon.

 • En spennende stilling i en utviklingsorientert organisasjon
 • Inkluderende arbeidsmiljø og verdibasert ledelse
 • Gode muligheter til faglig og personlig utvikling
 • Fleksibel arbeidstidsordning

Etter søknadsfristens utløp, vil det bli satt opp en offentlig søkerliste inneholdende navn, alder, stilling eller yrkestittel og bosteds- eller arbeidskommune for hver søker. Det kan gjøres unntak fra innsyn for opplysninger om en søker dersom vedkommende selv ber om det. Opplysninger om en søker kan bli offentlige selv om søkeren har anmodet om ikke å bli ført opp på søkerlisten. Dersom anmodningen ikke blir tatt til følge vil søkeren bli varslet om dette.